Veldokumenterede indsatser kan afhjælpe hjemløshed

15-09-2015

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann ærgrer sig over, at der er flere hjemløse i dag i forhold til, da hun sidst var minister for social- og indenrigsområdet i 2009. Tallene i den nyeste hjemløsetælling fra SFI viser, at der er en stigning på 318 hjemløse i forhold til 2013 og 1.140 flere hjemløse sammenlignet med 2009.

SFI’s offentliggørelse af hjemløsetællingen viser, at i alt 6.138 personer var hjemløse under registreringen i uge 6.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi ser en stigning i antal hjemløse, og det ærgrer mig. Den offentlige indsats kan simpelthen ikke følge med behovet. Vi bliver nødt til at blive bedre til at sprede den evidensbaserede viden, vi allerede har. Med andre ord skal vi gøre det, der virker.

-  Karen Ellemann

Samtidig med, at der er blevet flere hjemløse, så tror jeg også, at det er blevet hårdere at være hjemløs. I dag bliver hjemløse chikaneret og udstødt på en hårdere måde. Jeg bemærker også, at halvdelen af de 6.138 hjemløse har en psykisk sygdom, og to ud af tre har misbrugsproblemer. Jeg mener, at vi skal betragte de hjemløse som borgere, der har brug for et hjem, så vi ordentligt kan hjælpe dem med deres problemer.

- Karen Ellemann

Centralt i Social- og Indenrigsministeriets indsats på hjemløseområdet er Housing First-princippet og arbejdet med evidensbaserede bostøttemetoder. Indsatsen har specifikt sigte mod at stabilisere borgerens boligsituation i kombination med den nødvendige sociale støtte. Hou-sing First-princippet og arbejdet med bostøttemetoder blev afprøvet i Hjemløsestrategien i 2009-2013.

Evalueringen af Hjemløsestrategien viste, at 9 ud af 10 hjemløse, som fik støtte via bostøttemetoder, fik en bolig og opretholdt den. Der er etableret et rejsehold i regi af Socialstyrelsen, der skal udbrede de gode erfaringer fra Hjemløsestrategien og understøtte kommunerne i at arbejde med aktuelt bedste viden. Derudover er der afsat midler fra satspuljen til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for udsatte unge, og der er afsat midler til at afprøve og etablere midlertidige overgangsboliger til de mest udsatte unge hjemløse.

Fakta fra ”Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning”:

  •  Antallet af hjemløse borgere i uge 6 2015 er opgjort til 6.138 personer. Det er en stigning på 5 procent siden 2013 og 23 procent siden 2009.
  • 78 procent af hjemløse er mænd.
  • Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er opgjort til 1.172 personer.
  • Antallet af hjemløse mellem 25 og 29 år er opgjort til 799 personer.
  • Halvdelen af alle hjemløse hører til i hovedstadsområdet, hvoraf halvdelen er fra København, og halvdelen er fra omegnskommunerne.
  • Halvdelen af hjemløse har en psykisk sygdom, og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer. Næsten 4 ud af 5 hjemløse har enten en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele.

Se hele kortlægningen på www.sfi.dk.