Indkaldelse af forslag til medlemmer af nyt Børneråd

24-08-2015

Den 1. oktober 2015 skal et nyt Børneråd træde i funktion. Social- og Indenrigsministeriet skal på denne baggrund indkalde til forslag til nye medlemmer af Børnerådet.

Børnerådet består af syv medlemmer, inklusiv formand og næstformand, der alle udvælges på baggrund af faglige kompetencer. Social- og indenrigsministeren udpeger seks medlemmer på baggrund af indstillinger af kandidater fra relevante organisationer, foreninger mv. Formanden udpeges af ministeren. Næstformanden udpeger rådet blandt sine medlemmer.

Kandidaterne skal kunne bidrage på en måde, der kan sikre, at Børnerådet opfylder sit formål. Alle kandidater er personligt udpeget og varetager således opgaven i rådet på baggrund af et personligt mandat. 

Rådets medlemmer skal leve op til de etiske retningslinjer for rådet. I funktionsbeskrivelsen for rådets medlemmer kan læses nærmere om organiseringen af Børnerådets arbejde samt rådets samarbejde med sekretariatet.

Børnerådets medlemmer skal tilsammen repræsentere en bred indsigt i spørgsmål om:

  • børns opvækst og udvikling
  • børns skoleliv
  • børns kultur- og fritidsliv
  • børns sundhed
  • børns retsstilling
  • børn med særlige behov.

 

Der er frist for forslag til medlemmer af Børnerådet den 1. september 2015.