Regeringen sætter ind mod vold på bosteder

23-08-2016

Regeringen vil ikke acceptere vold på bosteder, og ingen skal gå på arbejde med fare for deres liv. Derfor afsætter regeringen et trecifret millionbeløb til at forbedre indsatsen på området i forslaget til finanslov for 2017.

Karen Ellemann

Regeringen vil foreslå, at der oprettes en ny type tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med særligt komplekse problemstillinger samt forbedre sikkerheden på eksisterende botilbud . Forslagene vil indgå i de kommende satspuljeforhandlinger. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er på ingen måde rimeligt, at beboere og ansatte på landets bosteder skal leve med de voldsepisoder, som vi har været vidner til gennem en årrække. Det må og skal vi gøre bedre. Jeg ved, at mange andre partier og organisationer også er optaget af at løse problemer med vold på bosteder, og jeg håber, at Folketingets øvrige partier vil være med til at prioritere området. Der er brug for at omsætte ord til handling, så vi rent faktisk får skabt en forandring og sikret tryghed og sikkerhed for ansatte og beboere på landets botilbud.

- Karen Ellemann

En ny type institution vil ikke være det eneste i regeringens oplæg til, hvordan man forebygger vold på bosteder. Det vil for regeringen være en klar prioritet, at der også igangsættes andre initiativer til forebyggelse af vold på landets bosteder, og social- og indenrigsministeren lægger op til, at der skal afsættes i alt et trecifret millionbeløb de kommende fire år på Finansloven.

Med økonomiaftalerne med regioner og kommuner for 2017 har regeringen, KL og Danske Regioner forpligtet sig på i fællesskab at finde tiltag, der skal forbedre indsatsen for at forebygge vold på botilbud.

En arbejdsgruppe er i gang med at belyse, hvordan man bedst sætter ind for at undgå en gentagelse af de tragiske episoder med vold og drab på nogle af landets bosteder.

Dels skal det belyses, hvordan der kan iværksættes en særlig indsats for en mindre målgruppe af borgere med svære psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd. Dels ser arbejdsgruppen på en bredere palet af initiativer, der skal medvirke til at begrænse det generelt høje niveau af vold på botilbud. Blandt andet arbejdsmiljø, kriminalitet, kompetencer på botilbud og samarbejde på tværs af sektorer.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)