Minister: Færre socialt udsatte unge på kontanthjælp er en positiv udvikling

29-12-2016

Siden kontanthjælpsreformen blev indført i 2014, er der kommet færre socialt udsatte unge i kontanthjælpssystemet. Det tyder på, at socialt udsatte unge på kontanthjælp reagerer på økonomiske incitamenter. Vi er på rette vej, mener børne- og socialminister Mai Mercado.

En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet sammenligner socialt udsatte unges tilknytning til kontanthjælpssystemet før og efter indførelsen af kontanthjælpsreformen i 2014. Analysen viser, at der er færre socialt udsatte i alderen 25-29 år i kontanthjælpssystemet efter indførelsen af kontanthjælpsreformen. De socialt udsatte unge kommer i stedet i højere grad i uddannelse og beskæftigelse .

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er positivt, at flere socialt udsatte unge begynder på en uddannelse eller får et job frem for at være på kontanthjælp. Det er helt afgørende for de her unge, at de bliver en del af fællesskabet, så de kommer ind på et spor mod et godt voksenliv. Fra politisk side skal vi hjælpe og støtte, og i den forbindelse er det også vigtigt, at det betaler sig at arbejde eller uddanne sig. Analysen peger på, at socialt udsatte unge ligesom andre unge på kontanthjælp kan reagere på økonomiske incitamenter, så vi er på rette vej.

- Mai Mercado

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og med en række forskellige tiltag skal den sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet. Med reformen blev blandt andet kontanthjælp for personer under 30 år uden en uddannelse afskaffet. I stedet kan man få uddannelseshjælp, som er en ydelse på niveau med SU, hvis man er klar til at begynde på en uddannelse. Unge, som ikke er klar til en uddannelse, kan få et tillæg, så den samlede ydelse er uændret i forhold til før reformen.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Regeringen er meget opmærksom på, at nogle socialt udsatte unge ikke er i stand til at tage et arbejde eller begynde på en uddannelse. Her handler den sociale indsats i første omgang om at afhjælpe sociale problemer, forbedre livskvaliteten og styrke mulighederne for at kunne klare sig selv. I den sammenhæng er det afgørende, at vi i højere grad fokuserer på tiltag, der gør en reel forskel, og som, vi ved, har en dokumenteret effekt.

- Mai Mercado

Blandt socialt udsatte 25-29-årige i kontanthjælpssystemet er omkring en tredjedel vurderet uddannelsesparate. Til sammenligning gælder det for cirka halvdelen af de øvrige 25-29-årige i kontanthjælpssystemet. Er man ikke vurderet parat til uddannelse, kan man modtage et tillæg, så den samlede ydelse er uændret i forhold til før reformen.

Læs Velfærdspolitisk Analyse: Socialt Udsatte og kontanthjælpsreformen

 

Yderligere oplysninger  

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Afdelingschef Ellen Klarskov Hansen, ekh@sim.dk, tlf.: 50 77 56 70