Minister: Positivt at størstedelen af anbragte børn og unge bor i plejefamilie

09-12-2016

Omkring 11.000 børn og unge i alderen 0-17 år var anbragt uden for hjemmet ved udgangen af 2015. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen. Børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over, at en større andel af disse børn og unge anbringes i plejefamilier end tidligere.

Andelen af børn og unge, der bliver anbragt i plejefamilie, er steget år for år siden 2011. I 2015 boede 62 procent af de godt 11.000 anbragte børn og unge i en plejefamilie. Til sammenligning lå tallet året før på 60 procent. Der er dog generelt færre børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet, end de foregående år.

Tallene stammer fra Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik for 2015, som netop er blevet offentliggjort. Statistikken giver bl.a. et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn anbragt uden for hjemmet og 18-22-årige unge i efterværn.

Børne- og socialminister Mai Mercado mener, at det er positivt, at andelen af anbragte børn og unge, der bor i en plejefamilie, stiger. Hun siger:

Kommunernes mere udbredte brug af anbringelser i plejefamilie er for mig at se et udtryk for, at de er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at sikre et trygt omsorgsmiljø for barnet. Her får barnet mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne, som har kompetencer til at imødekomme barnets behov og derved sørge for, at barnet trives. For mig er det vigtigt, at plejefamilierne både er omsorgsfulde og klædt på til at tage hånd om plejebarnet. Det er derfor afgørende, at kommunerne sikrer nogle gode rammer for plejefamilierne.

- Mai Mercado

Anbringelsesstatistikken viser også, at kommunerne i 2015 traf lidt over 2.000 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge, mens de anbragte lige under 1.000 unge 18-22-årige som led i efterværn. Der var også en stigning i andelen af 18-22-årige anbragte unge, som blev anbragt i plejefamilie.

 


Fakta: Anbragte børn og unge

Tabel 1. Anbragte 0-17-årige børn og unge ultimo året fordelt på anbringelsessted, 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Plejefamilie

55 %

57 %

59 %

60 %

62 %

Døgninstitution

21 %

21 %

20 %

20 %

20 %

Øvrige

24 %

23 %

21 %

20 %

18 %

Anbragte i alt

12.724

12.453

12.004

11.572

11.049

 Anm.: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

 Kilde: Ankestyrelsens Anbringelsesstatistik 2015.


 

Se Anbringelsesstatistik 2015 på Ankestyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kristiane Stürup, fuldmægtig, kstu@sim.dk , 41 85 14 07