Vismændene får til opgave at følge produktiviteten

19-12-2016

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af loven om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Med lovændringen etableres en permanent produktivitetskommission i regi af De Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte vismænd. Vismændene skal analysere og overvåge produktiviteten i dansk økonomi.

Set over en længere årrække er produktivitet den primære drivkraft bag vækst og velstand, men dansk økonomi er udfordret af en svag udvikling i produktiviteten. En stigende produktivitet er afgørende, hvis Danmark skal fastholde sin position som et af verdens rigeste lande og fortsat sikre vellønnede job.

Lovændringen indebærer, at De Økonomiske Råds formandskab får til opgave at overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi, analysere hvad der ligger bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne, komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den danske produktivitetsudvikling, samt vurdere effekten af produktivitetsfremmende tiltag. 

Anbefalinger fra vismændene til nye tiltag, der kan øge produktiviteten, skal indgå i regeringens arbejde med at øge væksten i de kommende år.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udtaler:

”Dansk økonomi har brug for alle idéer til nye og smartere måder at indrette samfundet på, så vi får mere ud af vores arbejdskraft og ressourcer. Vismændene har stor erfaring med at udføre analyser af dansk økonomi, og de er aktive deltagere i den offentlige debat. Jeg ser frem til at læse deres årlige rapporter om produktiviteten.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Vismændenes nye produktivitetsopgave følger samtidig en EU-anbefaling om at etablere nationale produktivitetsråd. Lovændringen indebærer, at denne rolle i Danmark udføres af De Økonomiske Råds formandskab.

I forbindelse med lovændringen får CEPOS desuden en plads i Det Økonomiske Råd, og Dansk Energi får en plads i Det Miljøøkonomiske Råd.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)