Anette Laigaard bliver ny formand for Det Centrale Handicapråd

25-02-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har udpeget den afgående administrerende direktør for Københavns Kommunes Socialforvaltning som den nye formand for Det Centrale Handicapråd fra 1. marts 2016.

Anette Laigaard står fra 1. marts i spidsen for Det Centrale Handicapråd. Hun kommer fra en stilling som administrerende direktør i Københavns Kommunes Socialforvaltning og overtager posten fra fungerende formand Annemette Ruth, som trådte til 1. januar 2016, da Tue Byskov Bøtkjær af personlige årsager ønskede at stoppe. Rådet varetager mennesker med handicaps interesser, og formanden udpeges af social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Ministeren har lagt vægt på, at den kommende formand har en bred socialfaglig indsigt og gode samarbejdsevner.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Som afgående administrerende direktør i landets største socialforvaltning har Anette Laigaard en indgående indsigt i socialområdet og de udfordringer, som mennesker med handicap møder i dagligdagen. Derudover har Anette et bredt fagligt netværk på socialområdet og gode samarbejdsevner, som jeg er sikker på, at vi alle vil få glæde af i hendes nye rolle. Jeg ser frem til samarbejdet med hende.

- Karen Ellemann

Anette Laigaard siger:

Først og fremmest er jeg beæret over, at social- og indenrigsministeren har vist mig den tillid at udpege mig som formand for Det Centrale Handicapråd. Jeg er meget optaget af, at vi i fællesskab får skabt de bedste rammer for, at mennesker med handicap kan udnytte deres potentiale og blive en aktiv del af samfundet i det omfang, det er muligt for den enkelte. Rådets brede sammensætning af aktører, der brænder for området, ser jeg som et spændende forum og et godt afsæt for at gøre en forskel. Derfor ser jeg meget frem til at komme i gang – og i fællesskab gøre en positiv forskel for mennesker med handicap.

- Anette Laigaard

Fakta om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt råd, som er nedsat for at rådgive regering og Folketing samt centrale offentlige myndigheder i handicapspørgsmål. Derudover skal Det Centrale Handicapråd være dagsordenssættende og drøfte overordnede problemstillinger, fremtidige udfordringer og perspektiver i forhold til personer med handicap.

Det Centrale Handicapråd består af en formand og 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer handicaporganisationerne, de kommunale parter, arbejdsmarkedets parter og forskningsverdenen. To af medlemmerne er personligt udpeget af social- og indenrigsministeren. Derudover har Social- og Indenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder hver en observatør.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)