Ny oversigt over initiativer til gavn for mennesker med handicap

01-02-2016

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør sin første oversigt over ministeriernes arbejde med at fremme ligebehandling af mennesker med handicap.

Paletten er bred, når ministeriernes initiativer på handicapområdet bliver listet op. Det gør Social- og Indenrigsministeriet i dag med Handicappolitisk Redegørelse 2016. 

Stemmeret til visse personer under værgemål, bedre tilgængelighed i almene boliger, kirker og tog, undersøgelser af uddannelsesresultater og beskæftigelsessituationen for mennesker med handicap, mestringskurser til familier med børn med handicap, ny viden om ADHD og synstolkning af nye, danske film, så også blinde kan følge med.

Handicappolitisk Redegørelse giver en oversigt over det igangværende arbejde med at fremme ligebehandling af mennesker med handicap, herunder arbejdet med en række initiativer som blev vedtaget af satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2014.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Holdninger skabes af mennesker mellem mennesker, og derfor er de også mulige at ændre. Min ambition er, at alle borgere skal have mulighed for at deltage i samfundets fælleskaber. Med Handicappolitisk Redegørelse 2016 står det klart, at vi er i gang med rigtig mange aktiviteter, der bringer os mod det mål. Én af barriererne er vores indgroede fordomme om mennesker med handicap, deres evner og potentiale til for eksempel at være en del af en arbejdsplads.

- Karen Ellemann

Handicappolitisk Redegørelse erstatter den redegørelse om ligebehandling af mennesker med handicap, som Folketingets Ombudsmand tidligere har oversendt til Folketinget. I 2014 meddelte Ombudsmanden, at han ikke længere ville udarbejde redegørelsen. Fremover vil de handicappolitiske redegørelser blive udarbejdet i regi af Ministeriernes Handicapudvalg med Social- og Indenrigsministeriet i spidsen i kraft af ministeriets handicapkoordinerende rolle.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)