Ny rapport om afsavn med udgangspunkt i den forrige regerings fattigdomsgrænse

26-02-2016

Mennesker, der efter den tidligere regerings fattigdomsgrænse er ’økonomisk fattige’ har i højere grad afsavn end ’ikke-fattige’, viser ny SFI-rapport. Men ’økonomisk fattigdom’ er ikke ensbetydende med væsentlige afsavn, og afsavn kan også skyldes en psykisk lidelse og socialt udsathed. Det bekræfter social- og indenrigsminister Karen Ellemann i, at det var rigtigt at fjerne fattigdomsgrænsen.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har i dag offentliggjort en undersøgelse af materielle og sociale afsavn blandt ’økonomisk fattige’ og ’ikke-fattige’, målt ud fra den tidligere regerings fattigdomsgrænse.

Undersøgelsen viser, at ’økonomisk fattige’ i større omfang har afsavn end økonomisk ’ikke-fattige’. Men selv om den tidligere regerings fattigdomsgrænse indkredser en meget snæver gruppe med lav indkomst over flere år, så betyder det ikke, at alle ’økonomisk fattige’ har et betydeligt omfang af afsavn som følge af deres økonomiske situation.

I undersøgelsen er der spurgt ind til 49 afsavnsindikatorer, for eksempel inden for mad og dagligvarer, beklædning, bolig og sociale aktiviteter. Resultaterne viser blandt andet, at det for langt hovedparten af afsavnsindikatorerne er under 25 procent af de ’økonomisk fattige’, der angiver et afsavn på grund af økonomi. Desuden oplever ’ikke-fattige’ også afsavn, hvilket hænger sammen med, at andre forhold end økonomi har betydning for den enkeltes afsavn. En psykisk lidelse øger for eksempel i høj grad sandsynligheden for, at den enkelte oplever afsavn.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Afsavnsundersøgelsen bekræfter mig i, at en fattigdomsgrænse er en socialpolitisk blindgyde, hvis man ønsker at stille skarpt på sociale problemer i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at en fattigdomsgrænse indebærer en stor risiko for at stirre sig blind på et rent økonomisk mål i socialpolitikken – og dermed overse socialt udsatte medborgere, som ikke er ’økonomisk fattige’ ifølge en teknisk indkomstgrænse, men ikke desto mindre er socialt udsatte.

- Karen Ellemann

Under halvdelen af de ’økonomisk fattige’ føler sig fattige, og blandt børn i ’økonomisk fattige’ familier er livskvaliteten den samme som for børn i økonomisk ’ikke-fattige’ familier, hvilket skal ses i lyset af, at børnene kun i begrænset omfang oplever afsavn. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Regeringen vil måles på, at vi kan give den rigtige hjælp til borgere, som har det svært i samfundet, og på om den førte politik gør en reel forskel.

- Karen Ellemann

Undersøgelsen blev aftalt og finansieret som led i satspuljeaftalen for 2015 under den tidligere regering. Omkring 2.100 voksne og knap 600 børn mellem 11 og 17 år har været med i undersøgelsen.

Rapporten kan læses på SFI’s hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)