Overblik over regler skal medvirke til at forebygge vold

11-02-2016

Vold og trusler på botilbud og forsorgshjem skaber utryghed og gør det sværere for medarbejdere at løse den faglige opgave. En ny kortlægning giver nu for første gang et samlet overblik over relevant lovgivning og konkrete initiativer, som kan bruges i indsatsen med at forebygge vold.

Medarbejdere, der bliver overfaldet eller på tragisk vis dræbt af udsatte borgere på bosteder, har de seneste år sat fokus på et til tider konfliktfyldt arbejdsmiljø. Skal volden forebygges, kræver det en bred, tværgående indsats på både social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Men det kan være svært at få overblik over reglerne, som findes i flere forskellige lovgivninger. 

Med den kortlægning, som netop er offentliggjort, får kommuner, regioner og botilbud et nyt redskab til deres arbejde. Kortlægningen samler nemlig for første gang regler og konkrete initiativer, som kan være med til at udvikle og forbedre indsatsen med at forebygge vold på det enkelte sted.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Vold og frygten for vold må aldrig blive hverdag på botilbud og forsorgshjem. Det er fuldstændig uacceptabelt – både for beboerne, som skal kunne leve trygt i deres hjem, og for det personale, der går på arbejde for at hjælpe og gøre en forskel for udsatte borgere. Skal vi lykkes med at bremse volden og klæde alle ordentlig på til opgaven, er det afgørende, at vi har et solidt vidensgrundlag at stå på. Her er kortlægningen et vigtigt bidrag.

- Karen Ellemann 

Kortlægningen skal sammen med en gennemgang af en række konkrete sager med grov vold på botilbud og forsorgshjem danne grundlag for udarbejdelsen af nye retningslinjer for arbejdet med at forbygge vold på botilbud og forsorgshjem. De nye retningslinjer skal give medarbejdere i kommunerne og på de enkelte botilbud redskaberne til at skabe en hverdag uden vold, og forventes færdige i 2017.

Læs kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)