Nyt socialtilsyn med tilbud for svage borgere godt fra start

29-01-2016

Efter stor reform er der kommet bedre styr på tilsynet med plejefamilier, opholdssteder, botilbud og døgninstitutioner for udsatte børn og voksne, viser en midtvejsevaluering af socialtilsynet. Social- og indenrigsministeren er tilfreds med de nye socialtilsyn, der er med til at sikre kvalitet i hjælpen til udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Siden den 1. januar 2014 har de fem nye socialtilsyn, ét i hver region, ført tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud for udsatte børn og voksne og for mennesker med handicap. Socialstyrelsens midtvejsevaluering viser, at de centrale formål med tilsynsreformen og socialtilsynets etablering er realiseret, men at der også er områder, hvor implementeringen ikke er helt på plads, så socialtilsynet fuldt ud kan varetage et kompetent, systematisk og ensartet tilsyn på tværs af landet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

De fem nye socialtilsyn er kommet godt fra start, og de vigtigste formål med tilsynsreformen er opfyldt. Det er meget glædeligt at for eksempel den nye whistleblowerordning faktisk, som forudsat, giver tilsynene oplysninger, de ellers ikke ville have fået. Samtidig med, at vi altså kan fastslå, at tilsynene grundlæggende er en succes, er vi ved at undersøge, om der er områder af lovgivningen, der skal justeres for at give endnu bedre rammer for socialtilsynene. Når det arbejde er færdigt i løbet af foråret, ser jeg frem til at invitere til politiske drøftelser.

- Karen Ellemann

Af midtvejsevalueringen fremgår det blandt andet at:

  • Størstedelen af plejefamilierne og de sociale tilbud er tilfredse med tilsynet. Samtidig mener plejefamilierne og tilbuddene generelt, at der er en god balance mellem kontrol og dialog.
  • De nye socialtilsyn er fagligt klædt på til opgaven med at godkende og føre tilsyn og bruger generelt lovgivningen efter hensigten.
  • Whistleblowerordningen, der giver mulighed for at henvende sig anonymt til tilsynene, giver socialtilsynene oplysninger, de ellers ikke ville have fået, og som de kan bruge.

Læs evalueringen


Faktaboks

Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Loven etablerer fem socialtilsyn; ét socialtilsyn i hver geografisk region. Socialtilsynene varetages af fem kommuner (Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring), som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de generelt godkendte plejefamilier, ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud samt alle servicelovens døgntilbud (undtagen plejehjem), der er beliggende i regionen. Socialtilsynene fører dog ikke tilsyn med tilbud beliggende i egen kommune eller med egne tilbud beliggende i andre kommuner. Tilsyn med disse tilbud føres af et af de øvrige tilsyn.

Socialstyrelsens midtvejsevaluering er en del af en fireårig evalueringsplan og indgår som en del af forberedelserne til den politiske opfølgning.


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)