Udenlandske ægteskaber med mindreårige skal bremses

27-01-2016

Vi skal ikke have barnebrude i Danmark, mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Hun ønsker derfor, at den mangeårige praksis på området strammes op, sådan at der ikke som udgangspunkt sker anerkendelse af udenlandske ægteskaber, hvor én af ægtefællerne er 15 år, 16 år eller 17 år.

I Danmark anerkender vi som udgangspunkt udenlandske ægteskaber, hvor begge parter er fyldt 15 år, men altså ikke myndige. Den praksis bør efter social- og indenrigsministerens opfattelse strammes op.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg synes, at ægteskaber skal indgås mellem voksne og myndige personer. En 15-årig skal ikke indgå i et ægteskab. Det er alt for tidligt. Derfor er det min holdning, at myndighederne på området bør have en tilgang, hvor der skal noget særligt til, før et udenlandsk ægteskab med en så ung person anerkendes her i landet. Der bør efter min mening ikke være nogen form for automatpilot. Derfor vil jeg have vejledningen på området lavet om.

- Karen Ellemann

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der har ansvaret for ægteskabslovgivningen og dermed også for vejledningen på området. Forskellige myndigheder kan være involverede i sager om anerkendelse af udenlandske ægteskaber, f.eks. udlændingemyndighederne og kommunerne. Ankestyrelsen afgiver vejledende udtalelser i de konkrete sager. I sidste ende er der dog tale om et domstolsanliggende.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger videre:

Hvis vi ikke kan opnå den rigtige balance ad den her vej, så vil jeg også være parat til at kigge på, om der er behov for en understøttende lovregulering, så der skal særlige forhold til, før vi anerkender disse ægteskaber.

- Karen Ellemann

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Malene Vestergaard, mve@sim.dk