Forældre er oftest skyld i vold og overgreb mod børn

27-06-2016

Ny opgørelse fra landets børnehuse viser, at det i 45 procent af tilfældene er fædrene, som er mistænkt for vold eller overgreb mod børn, mens det er mødrene i 24 procent. Det viser den første årsstatistik for landets fem børnehuse, som netop er offentliggjort af Socialstyrelsen.

Forældre er oftest skyld i vold og overgreb mod børn

I alt har 1.086 børn fået deres sager behandlet i et børnehus i 2015, det er en markant stigning siden forrige år. Børnehusene har kun eksisteret siden oktober 2013, hvor det blev lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus, når der er mistanke eller viden om et overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Voldsramte børn er nogle af de mest sårbare personer blandt os, og da det ofte er en af forældrene, der er voldsudøveren, er børnene i en ekstra svær situation. Landets fem børnehuse skal først og fremmest skånsomt hjælpe de børn, der har været udsat for vold og overgreb. Men det er også vigtigt, at den viden, som de fem børnehuse indsamler, bliver brugt til at blive bedre til at forebygge vold og hurtigere stoppe vold og overgreb mod børn.

- Karen Ellemann

Der er placeret et børnehus i hver af Danmarks fem regioner. Et børnehus kan bestå af et eller flere huse, som er placeret i forskellige byer. Formålet med børnehusene er at lave et skånsomt forløb for børn, der har været udsat for overgreb, så de har én base for mødet med forskellige sektorer og fagligheder.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Kommunerne anvender børnehusene mere og mere – det kan vi se på statistikken. Der er flere børn, der får hjælp i et børnehus. Og desuden søger kommunerne også mere rådgivning fra børnehusene. Det ser jeg helt klart som en stigende opmærksomhed fra kommunerne på, hvad det er, børnehusene kan. Det er rigtig positivt i forhold til at sikre, at de børn, der skal have et forløb i et børnehus, også får det.

- Karen Ellemann

Der er regionale forskelle på antallet af børnehussager. Region Syddanmark har flest med 1,4 børnehussag pr. 1.000 børn, mens Region Hovedstaden har færrest med 0,7 børnehussager pr. 1.000 børn.

Børnehusene skal registrere oplysninger om den mistænkte persons relation til barnet, og her viser det sig, at den mistænkte person typisk er barnets far (45 procent af tilfældene), herefter kommer barnets mor (24 procent af tilfældene) og dernæst barnets stedfar (7 procent af tilfældene).

Læs her Årsstatistik om Børnehusene 2015

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)