Mennesker med handicap skal kunne holde ferie med ledsagere, de kender

12-06-2016

I dag har mennesker med handicap ikke mulighed for at få deres pædagog med på ferie eller Sølund Musikfestival - medmindre kommunen tilbyder det. Det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann rette op på.

Mennesker med handicap skal kunne holde ferie med ledsagere, de kender

Mennesker med handicap, der bor på et botilbud, kan i dag kun komme på ferie med en pædagogisk ledsager, de kender, hvis de er visiteret til det, og kommunen tilbyder det. I dag må kommunerne nemlig ikke lade borgerne tilkøbe ledsagelse som en ekstra ydelse – heller ikke, selvom borgeren gerne selv vil betale for det. Det vil social- og indenrigsministeren nu lave om på.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er ikke i orden, at mennesker med handicap ikke kan komme på ferie, selvom de gerne selv vil betale for det. For nogle mennesker med handicap er det helt afgørende for at komme på ferie, at de har en pædagog med, som de kender og har tillid til. Når kommunen ikke kan tilbyde denne mulighed, så begrænser det disse mennesker på urimelig vis.

- Karen Ellemann

Social- og indenrigsministeren har igangsat et arbejde med en reform af servicelovens voksenbestemmelser, hvor man også vil se på spørgsmålet om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. I dette arbejde vil de positive erfaringer fra et frikommuneforsøg i Gentofte Kommune, hvor borgerne fik tilbudt at købe deres pædagoger med på ferie, indgå. 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Evalueringen af frikommuneforsøget i Gentofte understreger potentialet i at give borgerne muligheden for at kunne tilkøbe ledsagelse til ferier, og jeg glæder mig derfor til de kommende politiske forhandlinger om reformen af serviceloven. Her vil jeg arbejde benhårdt for, at vi på baggrund af erfaringerne fra frikommuneforsøget finder nogle gode løsninger, så mennesker med handicap får bedre muligheder for tilkøb, end de har i dag.

- Karen Ellemann

Folketinget har fredag den 3. juni 2016 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se bredt på ledsagelse. Arbejdsgruppens anbefalinger vil også kunne indgå i reformen af serviceloven.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)