Nu får flere unge bedre behandling for stofmisbrug

30-06-2016

Flere kommuner skal bruge metoder, der virker over for unges stofmisbrug. Nu får yderligere fem kommuner støtte til at oprette behandlingstilbud med dokumenteret virkning. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann tror på et vendepunkt i kampen mod unges hashmisbrug.

Misbrug af hash er vokset til et udbredt problem blandt danske unge. Det har flere undersøgelser vist, og udviklingen stiller nye krav til behandlingssystemet. Derfor afsatte regeringen og satspuljepartierne sidste år godt 54 millioner kroner til udbredelse af behandlingsmetoder med dokumenteret virkning til 15-25-årige. Socialstyrelsen har i dag offentliggjort, at Ballerup, Fredericia, Hedensted, Herlev og Slagelse kommuner får støtte til styrke indsatsen. Til foråret udbredes modellerne til yderligere en række kommuner.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi har i Danmark et stort problem med unges misbrug af hash, og det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at sætte tidligt ind, så de unge slet ikke når ud i et misbrug. Men for dem, der ulykkeligvis allerede er nået derud, er jeg glad for, at flere nu kan få gavn af behandlingstilbud, der virker. Et hashmisbrug har alvorlige konsekvenser, og problemerne rammer i særlig høj grad de unge, der i forvejen har det svært i skolen og i hjemmet. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen er ét af regeringens ti nye mål for social mobilitet. Og jeg tror på, at udbredelsen af metoder med dokumenteret virkning, kan blive et vendepunkt i indsatsen for at få unge ud af deres misbrug.

- Karen Ellemann

De fem kommuner modtager støtte til at implementere behandlingsmodellerne U-turn fra Københavns Kommune og U18-modellen fra Aarhus Kommune, som tidligere er afprøvet og har vist gode resultater. Det er forventningen, at seks ud af ti unge begrænser eller stopper misbruget efter, de har været i behandling med en af metoderne.

Ud over at støtte de unge i at stoppe deres misbrug, tilbyder modellerne åben rådgivning og arbejder blandt andet med at styrke de unges tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Samtidig arbejdes der i modellerne også på at forbedre de unges relationer til familie og netværk.

Langt størstedelen af de personer, som får behandling for stofmisbrug i Danmark har et hashmisbrug. Knap 70 procent af dem, der blev indskrevet i behandling i 2013, har hash som hovedstof.

Læs den velfærdspolitiske analyse om yngre personer med stofmisbrug i behandling.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)