Unge med hashmisbrug

15-06-2016

Debatindlæg i Politiken

Af social- og indenrigsminister Karen Ellemann

 

Trine Ry, leder af Stofrådgivningen, opfordrer mig i et indlæg 10.6. til at droppe det kommunale bureaukrati, når unge mennesker vil i behandling for et hashmisbrug. De unge skal have mulighed for at blive behandlet anonymt, skriver hun.

Jeg er fuldstændig enig i, at det skal være nemt og hurtigt at komme i behandling for unge mennesker. Alt for mange har et hashmisbrug, og danske unges forbrug ligger blandt de allerhøjeste i Europa hos de 15-34-årige.

For unge over 18 år er vi langt med den anonyme behandling, som Trine Ry efterspørger.

Sidste år trådte en lov i kraft, der forpligter kommunerne til at tilbyde let tilgængelig anonym stofmisbrugsbehandling til alle over 18 år, som ikke har andre sociale problemer end misbruget. På den måde får vi fat i nogle ellers velfungerende unge mennesker, som vi ikke tidligere så i det sociale system.

For unge under 18 år arbejder vi også med at gøre adgangen til behandling nemmere og mindre bureaukratisk. Vi er lige nu ved at udbrede åben rådgivning, hvor den unge kan henvende sig direkte og anonymt om sit misbrug uden først at skulle igennem en lang udredning hos kommunen.

Men hvis et barn eller ung under 18 år skal starte i egentlig behandling, er det vigtigt for mig, at forældrene bliver inddraget, og at kommunen får mulighed for at undersøge, om den unge har andre problemer, der skal tages hånd om.

Så når regeringen siger, at borgeren skal før systemet, er det ikke en tom floskel. Det er udgangspunktet for den måde, vi tænker socialpolitik på.