Analyse: Vold mod ansatte på botilbud

03-05-2016

En ny analyse ser nærmere på vold mod ansatte på botilbud. Analysen beskriver omfanget og karakteren af vold mod ansatte på botilbud.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om vold mod ansatte på botilbud. Analysen tager udgangspunkt i anmeldelser af arbejdsrelateret vold til Arbejdstilsynet i perioden 2005-2014.

Analysen viser bl.a., at:

  • Omfanget af registreret vold mod ansatte på botilbud anmeldt til Arbejdstilsynet ikke er reduceret de seneste 10 år.
  • Antallet af anmeldte voldsepisoder ligger i 2014 på det højeste niveau siden 2005.
  • Der i perioden 2005-2014 er anmeldt knap 12.000 arbejdsulykker på botilbuddene i analysen, hvoraf omkring 1.500 er defineret som voldsepisoder. Det faktiske antal voldsepisoder formodes at være endnu højere, bl.a. som følge af underrapportering på området.
  • Volden har alvorlige konsekvenser for de ansatte og medfører i mange tilfælde længerevarende sygefravær. Omkring hver fjerde voldsulykke har medført sygefravær i mere end 2 uger.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.: 22 46 64 70

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)