Analyse: Yngre personer med stofmisbrug i behandling

13-05-2016

En ny analyse sætter fokus på 18-39-årige i stofmisbrugsbehandling: Hvem er de, hvordan kommer de igennem deres behandling, og kommer de i uddannelse og job bagefter?

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om yngre personer i social stofmisbrugsbehandling. Analysen kombinerer oplysninger om deres behandlingsforløb med oplysninger om alder og uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet.

Analysen viser blandt andet, at:

  • Langt de fleste, der påbegynder et behandlingsforløb for stofmisbrug, har som mål at blive stoffrie, uanset om de har et misbrug af cannabis eller hårdere stoffer.
  • Men det er kun knap 30 pct. af gruppen, der afslutter deres behandling inden for 2 år som enten stoffrie eller med et reduceret/stabiliseret misbrug.
  • I årene op til stofmisbrugsbehandlingen er der en klar tendens til, at tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet falder. Andelen af personer, som er selvforsørgende eller studerende falder fra knap 50 pct. til godt 25 pct. i løbet af de fire år op til det år, hvor de afslutter deres behandlingsforløb.
  • Uddannelses- eller beskæftigelsesaktiviteten stiger generelt i årene efter et afsluttet behandlingsforløb. Fire år efter afsluttet behandling er det omkring 35 pct., som er selvforsørgende eller studerende.
  • Blandt de, der afslutter behandlingen som stoffri, er det dog væsentlig flere, der vender tilbage til et aktivt liv i årene efter, behandlingen er afsluttet. Men selv for denne gruppe er det under halvdelen, der er selvforsøgende eller i uddannelse i årene efter endt behandling.

Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og job. Den sociale stofmisbrugsbehandling efter serviceloven retter sig mod ophør, reduktion eller stabilisering af stofmisbruget med henblik på at afhjælpe og begrænse de sociale, fysiske og psykiske problemer, som følger af misbruget. Det er personer i alle aldersgrupper, som påbegynder et behandlingsforløb for stofmisbrug, men langt de fleste er under 40 år.

 

Yderligere oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@sim.dk, tlf.:  22 46 64 70

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sim.dk