Karen Ellemann: Narkorapport placerer Danmark for højt

31-05-2016

Ny opgørelse fra EU’s narkotikaagentur viser, at danskernes forbrug af hash ligger blandt de højeste i Europa. Social- og indenrigsministeren vil have tidligere indsats og bedre behandling.

Hashmisbrug er et stigende problem i hele Europa. Det fastslår den årlige rapport om narkotikasituationen i Europa, som EU’s narkotikaagentur offentliggør i dag. I rapporten kan man også læse, at mere end hver sjette dansker mellem 15 og 34 år har røget hash inden for det seneste år. Det placerer Danmark på en fjerdeplads blandt de europæiske lande, der indgår i opgørelsen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Dén placering kan vi mildt sagt ikke være stolte over, og vi kan også se, at rigtig mange unge kommer i behandling for et hashmisbrug. Derfor skal vi sætte tidligt ind over for et begyndende stofbrug blandt børn og unge. Og vi skal blive bedre til at hjælpe folk ud af deres misbrug, når de er kommet i behandling. Når et ungt menneske møder op til behandling, så er det et råb om hjælp. Den hjælp skal vi blive bedre til at give, og derfor er det et af regeringens ti nye sociale mål, at flere skal få en reel positiv effekt ud af stofmisbrugsbehandlingen.

- Karen Ellemann 

Med den seneste satspuljeaftale blev der eksempelvis afsat 54,3 millioner kroner til at udbrede behandlingsmodeller med dokumenteret effekt til flere kommuner. Og næsten 100 mio. kr. til at støtte kommunerne fagligt og økonomisk i at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge til en tidligere og mere forebyggende social indsats.

Mennesker med et hashmisbrug udgør langt størstedelen af de personer, der får behandling for stofmisbrug i Danmark. Knap 70 procent af dem, der blev indskrevet i behandling i 2013, har hash som hovedstof. Samtidig viser den Velfærdspolitiske Analyse ’Yngre personer med stofmisbrug i behandling’ fra Social- og Indenrigsministeriet, at under en tredjedel af yngre personer med hashmisbrug afslutter behandlingen som stoffrie eller med reduceret/stabiliseret misbrug.

EMCDDA, der på dansk hedder Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, er et EU-organ, der samler viden udviklingen på narkotikaområdet i Europa. Hvert år offentliggør EMCDDA en rapport om narkotikasituationen i Europa.

 

Læs EMCDDA’s årsrapport.

Læs den velfærdspolitiske analyse om yngre personer med stofmisbrug i behandling.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)