Minister hilser Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger velkommen

30-05-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann deler Rådets ønske om at sætte borgeren i centrum for socialpolitikken. Regeringen arbejder allerede med at finde løsninger på flere af de udfordringer, som Rådet peger på.

Rådet for Socialt Udsatte har i dag udgivet sin årsrapport sammen med 19 konkrete forslag til, hvordan forholdene for socialt udsatte kan forbedres.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har modtaget anbefalingerne og siger:

Jeg glæder mig over, at Rådet for Socialt Udsatte deler regeringens ambition om, at det sociale system i højere grad indrettes, så borgerens ønsker og behov kommer i centrum. Vi skal insistere på, at de knap 45 milliarder kroner, kommunerne hvert år bruger på socialområdet, skaber forandring for socialt udsatte. Derfor har vi netop offentliggjort ti nye sociale mål, som sætter en klar retning for socialpolitikken.

- Karen Ellemann

De 19 anbefalinger handler blandt andet om billige boliger og hjemløshed, behandling af stof- og alkoholmisbrug, udsatte grønlændere og indsatser for mennesker med psykiske lidelser.

På flere områder arbejder regeringen allerede på at finde løsninger på de udfordringer, Rådet peger på.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg anerkender, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre, som Rådet også peger på. Det gælder blandt andet i stofmisbrugsbehandlingen, hvor vi skal blive bedre til at rumme de meget forskellige mennesker, der har brug for behandling, og blive bedre til at få dem ud af misbruget. Derfor har vi blandt andet prioriteret 54,3 millioner kroner fra satspuljen til at udbrede tre veldokumenterede behandlingsmodeller til unge til flere kommuner.

- Karen Ellemann

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Social- og Indenrigsministeriet og fungerer som talerør for socialt udsatte borgere. Rådet udgiver hvert år en rapport om socialt udsattes situation og kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen på socialområdet kan blive bedre.

Læs årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte her.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)