Regeringen sætter 10 nye mål for social mobilitet

16-05-2016

Færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Sådan lyder det, når regeringen i dag lancerer nye mål, der sætter retningen for socialpolitikken fremover.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi skal sikre, at alle bliver en del af fællesskabet. Ingen må stå udenfor. Vi skal give den enkelte det bedste afsæt for at nå længst muligt. Derfor sætter regeringen i dag 10 mål for social mobilitet. Målene handler om at se individets særlige værdi, behov og egenskaber. Målene skal sikre, at vi gør det, der virker og får potentialet frem i det enkelte menneske

- Karen Ellemann

De 10 nye sociale mål favner bredere og omfatter også grupper af mennesker, der ikke var omfattet af den tidligere regerings sociale mål – fx mennesker med handicap eller psykiske vanskeligheder. 

Regeringens 10 langsigtede sociale mål

  • Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres.
  • Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse.  
  • Færre udsatte unge skal begå kriminalitet. 
  • Færre skal være hjemløse. 
  • Større effekt af stofmisbrugsbehandlingen. 
  • Større effekt af alkoholbehandlingen. 
  • Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats.

Et afgørende sigte med målene er uddannelse og beskæftigelse.  Regeringens ambition er, at flere uddanner sig og får et job, selvom de har et handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Uddannelse og beskæftigelse er ikke lige relevant for alle. Men målene handler om, at chancen skal være inden for rækkevidde. Derudover kan man blive en del af fælleskabet på andre måder. Alt for få uden for arbejdsmarkedet deltager i det frivillige fællesskab. Det frivillige fællesskab kan og skal omfavne alle hjørner af samfundet – også mennesker med færre ressourcer end andre. Derfor har regeringen også valgt at sætte et mål for, at flere uden for arbejdsmarkedet deltager i en frivillig indsats. Den frivillige sektor binder samfundet sammen og rummer enorme kræfter, der kan nå endnu længere end i dag.

- Karen Ellemann

Midlerne til at nå de sociale mål er viden og samarbejde. Regeringen går nu i dialog med kommuner og andre aktører for at afklare, hvordan vi bedst arbejder efter målene og følger op på, hvad der sikrer den rette udvikling.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Der venter nu et stort arbejde med at gøre målene til en del af hverdagen og tankegodset i den sociale praksis. Målene skal forandre, og vi skal måles på dem. Når det er svært og spørgsmålene melder sig – og det vil de gøre, for målene er ambitiøse – så skal vi sammen finde løsningerne. Mit budskab til sociale aktører er derfor: Tag målene til jer. Arbejd med dem lokalt. Kom med forslag og stil spørgsmål hen ad vejen. De kommende år skal vi kunne se en positiv forandring for borgerne, og vi skal stå på endnu mere viden, end vi gør i dag.

- Karen Ellemann

Regeringen vil selv give en helt overordnet status på de sociale mål med den årlige socialpolitiske redegørelse, der udkommer for første gang til juni.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)