Voksne skal altid reagere på børns mistrivsel

31-05-2016

Hver sjette elev i 8. klasse har oplevet fysisk vold i hjemmet, viser ny undersøgelse. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann hæfter sig ved, at børn og unge kan have svært ved at fortælle en voksen om deres oplevelser.

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - har for Social- og Indenrigsministeriet udarbejdet en kortlægning af omfanget af vold og overgreb mod børn og unge i Danmark. Rapporten er en del af den styrkede indsats for at beskytte børn og unge mod overgreb, som partierne bag ”Overgrebspakken” vedtog med satspuljeaftalen for 2013. Viden fra rapporten vil blive brugt som afsæt for at målrette indsatserne på området.

I rapporten indgår en spørgeskemaundersøgelse blandt 8. klasser, der viser, at 17 procent har oplevet fysisk vold i hjemmet. Samtidig viser rapporten, at vold og seksuelle overgreb hyppigere finder sted i brudte familier og i familier med lav uddannelse og lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er særlig risiko for grov vold i familier, hvor der også er psykisk sygdom eller misbrug.

Blandt de unge, som har oplevet vold i hjemmet, angiver 12 procent, at de aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med det om. Det tyder på, at vold og ovegreb stadig kan være tabubelagt.

Social- og indenrigsminister Karen Elleman siger:

For mig sætter SFI’s rapport en tyk streg under, at vi som voksne har pligt til altid at reagere på mistanke om vold og andre overgreb. Det gælder alle steder, hvor børn tilbringer deres hverdag – i børnehaver, i skoler, klubber, fritidsaktiviteter og på besøg hos naboens børn. Lige nu skriver jeg ud til pædagoger, skolelærere og andre fagpersoner for at understrege, hvor vigtigt det er at reagere, hvis man fornemmer, at et barn eller en ung ikke trives.

- Karen Ellemann

Rapporten redegør også for, at børn og unge med funktionsnedsættelser er en gruppe, der er i særlig risiko for at blive udsat for overgreb.

Social- og indenrigsminister Karen Elleman siger:

Børn med funktionsnedsættelser er i forvejen en udsat gruppe og skal selvfølgelig beskyttes. Derfor har jeg sat Socialstyrelsen i gang med at se på, hvordan vi bedst kan målrette og styrke indsatsen over for de børn.

- Karen Ellemann

Find rapporten her.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Karen Drøhse, kadr@sim.dk