Danmark stopper adoptioner fra Etiopien

08-03-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann suspenderer adoptionsformidlingen fra Etiopien med henblik på at stoppe samarbejdet. Beslutningen er truffet efter indstilling fra Ankestyrelsen, som netop har været på tilsynsrejse i landet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg kan ikke se, at det er muligt at fortsætte samarbejdet med Etiopien om international adoption. Jeg har ikke længere den nødvendige tillid til, at adoptioner fra landet lever op til de krav, vi stiller i forhold til adoptionsprocessen og dermed, at adoption er det bedste for børnene.

- Karen Ellemann

Ankestyrelsen har i dag orienteret ministeren om den bekymrende situation i forhold til behandlingen af adoptionsforløb i Etiopien. Der har i en længere årrække været et skærpet tilsyn med Etiopien. De danske adoptionsmyndigheder har foretaget flere tilsynsrejser til landet og har flere gange skærpet kravene og vilkårene for formidling derfra. Udviklingen og de konkrete sager er fulgt tæt fra danske myndigheders side – også de tiltag til reformer og ændringer, som landet har iværksat for at styrke adoptionssystemet. Ankestyrelsens tilsynsrejse til landet i februar har imidlertid gjort det klart, at de nødvendige reformer ikke vil ske hurtigt nok.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger videre:

Vi har nu længe fulgt udviklingen i Etiopien og på forskellig vis skærpet vores håndtering af sagerne for at styrke sikkerheden. Nu viser det sig yderst tvivlsomt, om Etiopien er på vej i den rigtige retning, og de etiopiske myndigheder oplyser selv, at de forskellige tiltag reelt set har haft en begrænset effekt. Derfor trækker Danmark sig fra samarbejdet med Etiopien om adoption. Vi kan ikke sidde tilbage med en usikkerhed om, hvorvidt andet end hensynet til børnenes bedste styrer adoptionsforløbene.

- Karen Ellemann

Beslutningen om at suspendere formidlingen betyder, at Danish International Adoption (DIA) nu ikke må optage flere ansøgere på ventelisten til Etiopien, og at DIA ikke må modtage nye etiopiske børn i forslag fra deres etiopiske samarbejdsparter. De sager, hvor et barn er foreslået til en konkret familie, vil fortsætte med ekstra kontrol fra Ankestyrelsens side.

Fakta

Formidling til international adoption varetages af den danske formidlende organisation Danish International Adoption (DIA). Ankestyrelsen fører tilsyn med organisationen og adoptionsområdet som sådan. Der blev i 2015 adopteret ca. 100 børn til Danmark gennem international adoption, heraf var de 7 børn fra Etiopien. I januar 2016 trådte en ny adoptionslov i kraft. Loven er en udmøntning af den politiske aftale fra oktober 2014 om et nyt adoptionssystem, som blandt andet skal skærpe tilsynet på adoptionsområdet.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Malene Vestergaard, mve@sim.dk