Mennesker med større fysiske handicap skal også med

31-03-2016

Mennesker med mindre fysiske handicap har fået del i opsvinget i beskæftigelsen. De uddanner sig og arbejder mere. Derimod har mennesker med større handicap ikke oplevet samme positive udvikling. Det kan vi gøre bedre, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Inden for de seneste tre år er flere mennesker med mindre fysiske handicap kommet i beskæftigelse, og væsentligt flere i gruppen får nu en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det viser en ny analyse, som SFI har udarbejdet for Social- og Indenrigsministeriet. Mennesker, der selv angiver at have mindre fysiske handicap, har dermed oplevet samme positive udvikling i beskæftigelsen som mennesker uden handicap.

Analysen viser dog også, at beskæftigelsen er uændret for mennesker med større fysiske handicap.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det må vi kunne gøre bedre. Derfor kigger vi også lige nu på, hvordan vi med ændringer i serviceloven kan fremme inklusion og øge den enkeltes mulighed for at deltage i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer. Alle kommuner skal være opmærksomme på, at indsatsen efter serviceloven skal medvirke til at nå de mål.

- Karen Ellemann

Ministeren lægger desuden op til, at den enkelte borger skal inddrages tættere i tilrettelæggelsen af indsatsen, og at der skal være bedre koordinering mellem forskellige fagfolk og myndigheder.

Hun siger:

Selvfølgelig afhænger et menneskes beskæftigelsesmuligheder af graden af handicap, men de afhænger også af, i hvilket omfang kommunens støtte bidrager til at realisere den enkeltes potentiale. Målingen understreger, at vi kan blive bedre til at hjælpe mennesker med handicap til at blive en del af arbejdsfællesskabet

- Karen Ellemann

Fakta: Resultater fra SFI’s måling

  • I 2012 havde knap 55 procent af mennesker med mindre fysiske handicap en mellemlang eller lang videregående uddannelse. I 2015 var andelen knap 64 procent.
  • I perioden 2012-2015 er beskæftigelsen steget fra knap 69 til knap 75 procent for mennesker med mindre fysiske handicap, mens den har stået stille på omkring 40 procent for mennesker med større fysiske handicap. Mennesker uden fysiske handicap er gået fra en beskæftigelsesandel på 75 til knap 80 procent.
  • Mennesker med større fysiske handicap ser familie og venner i mindre omfang end tidligere. I 2012 så knap 75 procent familien ugentligt, mens tallet faldt til knap 69 procent i 2015. Knap 42 procent af mennesker med større fysisk handicap så venner ugentligt i 2012, mens det gjaldt for knap 36 procent i 2015. For mennesker med mindre fysiske handicap ligger tallene stabilt omkring 75 procent, der ser familien ugentligt, og omkring 43 procent, der ser venner ugentligt.

Find analysen her.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)