Nye retningslinjer skal løfte stofmisbrugsbehandlingen

03-03-2016

Kommunerne får nu et nyt redskab til at forbedre stofmisbrugsbehandlingen. Nye retningslinjer skal sikre, at den nyeste og bedste viden kommer mennesker med et stofmisbrug til gavn.

Hvordan forebygger kommunerne mest effektivt, at mennesker falder tilbage i deres stofmisbrug efter behandling? Hvordan kan de inddrage brugere og pårørende, når behandlingen planlægges? Og hvordan bliver samarbejdet bedst på tværs af forvaltninger og myndigheder om eksempelvis borgere med psykiske lidelser?

De spørgsmål kan kommunerne blandt andet hente svar på i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, som bliver offentliggjort i dag. Målet er, at kommunerne skal blive bedre til at benytte de metoder og tilgange, som bedst hjælper borgerne ud af deres misbrug.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Kommunerne bruger 900 millioner kroner om året på stofmisbrugsbehandling, og realiteten er desværre, at kun omkring en tredjedel har droppet eller begrænset deres misbrug, når de forlader behandlingen. Et misbrug står i vejen for, at et menneske kan klare sig selv, og derfor skal vi blive bedre til at arbejde i tråd med den viden, vi har om, hvad der virker.

- Karen Ellemann

De nye retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling samler for første gang en række forslag til kommunerne. Anbefalingerne tager udgangspunkt i nyeste og bedste viden på området og er udarbejdet efter ønske fra kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Det er vigtigt, at retningslinjerne ikke bare ender på bogreolen i en forvaltning, men at kommunerne bruger dem aktivt til at sætte ind, hvor behandlingen halter. Derfor vil vi også støtte kommunerne i at omsætte anbefalingerne til handling. Jeg mener, at det er en styrke, at blandt andre Rådet for Socialt Udsatte stiller sin viden til rådighed, når retningslinjerne skal rulles ud. Jeg ser frem til at høre rådets og andre organisationers input til arbejdet med at føre retningslinjerne ud i livet.

- Karen Ellemann

De nationale retningslinjer er udviklet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og repræsentanter fra Center for Rusmiddelforskning, Centerlederforeningen, KL, Sundhedsstyrelsen, Rådet for Socialt Udsatte samt repræsentanter fra kommuner og bruger- og medarbejderorganisationer. 

Socialstyrelsen har fået til opgave at arbejde med implementeringen af retningslinjerne, som vil ske med inddragelse af en række relevante organisationer på området. 

Læs her de nye retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)