Analyse: Mobilitet på tværs af generationer

13-10-2016

En ny analyse sætter fokus på den sociale mobilitet i Danmark. Et af hovedresultaterne er, at der er stor indkomstmobilitet på tværs af generationer.

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag en analyse om mobilitet på tværs af generationer. Analysen ser på sammenhængen mellem børn og forældres indkomster med særlig fokus på udsatte børn, som har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning.

Analysen viser blandt andet at:

  • I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres indkomstniveau. Det skyldes blandt andet, at der i Danmark er fri og lige adgang til uddannelse.
  • Blandt børn med forældre, der tilhørte den fjerdedel med de laveste indkomster, er det knap 2 ud af 3, der som voksne ligger højere i indkomstfordelingen end deres forældre.
  • Men selv om mobiliteten generelt er høj, så er der en gruppe af børn og unge, hvor relativt mange får en lav erhvervsindkomst i voksenlivet. Helt uafhængigt af hvad far og mor tjente. Det gør sig gældende for socialt udsatte børn og unge.  

Sociale indsatser, som er baseret på viden om, hvad der virker, er centrale, hvis alle børn og unge skal have reelle muligheder for at skabe sig et godt og selvstændigt liv.

 

Velfærdspolitiske analyser

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør løbende analyser om velfærdspolitiske temaer på social- og indenrigsområdet. Analyserne udarbejdes af ministeriets Afdeling for Analyse og Datastrategi.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)