Ministre: Ny handlingsplan skal forhindre vold på botilbud

15-10-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og social- og indenrigsminister Karen Ellemann er tilfredse med, at et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en aftale om en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på socialpsykiatriske botilbud.

”Det er en god aftale, som vil styrke indsatsen mod vold på botilbud og give både beboere og personale større tryghed.”

Sådan lyder det fra de to Venstre-ministre Sophie Løhde og Karen Ellemann, som har forhand-let de sidste brikker på plads i en aftale om en ny handlingsplan til ca. 400 mio. kr. med satspuljepartierne.

Som led i aftalen, der skal forebygge vold og overgreb på de socialpsykiatriske botilbud, skal der bl.a. etableres helt nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Her skal en særligt udsat målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Hverken personalet eller de andre beboere kan leve med, at der er alvorligt syge mennesker på botilbuddene, som kan være farlige for deres omgivelser. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu har indgået en aftale om en ny handlingsplan, som bl.a. betyder, at vi kan flytte de beboere, som er truende og voldelige, til nye specialiserede afdelinger, hvor de kan få den rette behandling.

- Sophie Løhde

Handlingsplanen skal samtidig styrke forebyggelsen af vold på de socialpsykiatriske botilbud og sammenhængen i indsatsen for borgerne. Blandt andet skal medarbejdernes faglige kompetencer styrkes, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem indsatserne i sygehuspsykiatrien og den sociale indsats i kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi kan ikke stiltiende være vidne til, at beboere og medarbejdere på botilbud lever i en dagligdag med trusler, vold og overgreb. Samtidig må vi konstatere, at der er en gruppe borgere, der i dag ikke får den hjælp, som de har behov for. Med handlingsplanen sikrer vi både den nødvendige indsats til den gruppe borgere, og vi sætter målrettet ind for at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejdere og beboere på vores botilbud.

- Karen Ellemann

Læs mere om aftalen, der er indgået mellem Regeringen (Venstre) og de øvrige satspuljepartier

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)