Ét system for skilsmissefamilierne

21-09-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har indbudt de politiske partier til en forhandlingsrække, hvor hun vil præsentere regeringens vision for et nyt familieretligt system og samtidig tage hul på modernisering og forenkling af en række regler på området.

Regeringen ønsker at skabe et enkelt og gennemskueligt system, som møder familiernes behov. Systemet skal give familierne samlede løsninger. Tilgangen skal være fleksibel samtidig med, at retssikkerheden vejer tungt, og det skal være muligt at håndtere sociale problemer, hvis de er en del af det samlede problem. Hvordan, et sådant system skabes, vil blive drøftet med partierne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Min vision for området er, at skilte familier skal møde ét system med forståelige regler og enkle processer. Vi kan ikke stå model til, at den samme sag skal behandles af flere myndigheder, nogen gange på samme tid. Det er ikke acceptabelt, at børn kan befinde sig i den slags sager i op mod 10 år. Det skal vi gøre bedre af hensyn til familierne og børnene.

- Karen Ellemann

Som første skridt i forhold til at indfri visionen indleder regeringen nu forhandlinger med Folketingets partier om modernisering og regelforenkling på det familieretlige område. Et af punkterne til forhandlingerne er, at konfliktpotentialet begrænses i forhold til i dag bl.a. ved at se på underholdsbidrag, såsom dåbs-, konfirmations- og uddannelsesbidrag, og der skal også ses på registreringen af faderskab.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Vores regler skal støtte familierne i selv at tage ansvaret for at finde løsninger. Får man behov for hjælp, skal man opleve et enkelt system med forståelige regler, der afspejler virkelighedens familier, forældreroller og ægteskaber.

- Karen Ellemann

Omkring en tredjedel af alle danske børn oplever et brud i familien. Der behandles hvert år et meget stort antal familieretlige sager – størstedelen behandles i Statsforvaltningen, hvor man i 2015 håndterede omkring 85.000 sagsforløb, der spænder bredt fra bl.a. skilsmisse og forældreansvar til faderskab, børnebidrag og navnesager. Som system og regler er indrettet kan det samme problem komme under parallel eller efterfølgende behandling ved domstolene og fogedretterne. Hertil kommer kommunens involvering, hvis familien er udsat og har brug for hjælp til omsorg for børnene.

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Malene Vestergaard, mve@sim.dk, tlf.: 26 46 10 03

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)