Frivilligheden trives i Danmark

06-09-2016

Frivilligrapporten 2018 gør status over frivilligt arbejde i Danmark. Den fri-villige indsats i Danmark ligger på niveau med tidligere opgørelser, mens samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet er i fremgang.

Frivilligt arbejde spiller en central rolle i det danske samfund, og hver dag bidra-ger tusinder af borgere i foreninger, klubber og organisationer. I dag offentlig-gør Center for Frivilligt Socialt Arbejde en rapport, som gør status over den fri-villige indsats i Danmark.

I Frivilligrapporten 2018 kan man blandt andet læse, at 39 % af danskerne har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er et lille fald på tre procent-point i forhold til undersøgelsen fra 2014. Samtidig viser rapporten, at de frivil-lige i gennemsnit bruger 15 timer om måneden på det frivillige arbejde.

Et af de markante tal i rapporten handler om kommunernes inddragelse af civil-samfundet. Her svarer samtlige af de 77 adspurgte kommuner nu for første gang, at de samarbejder med lokale frivillige foreninger. For næsten ni ud af 10 kommuner sker det ved at henvise til frivillige foreninger, mens næsten otte ud af 10 er i løbende dialog med civilsamfundet.

Udviklingen glæder minister for frivilligområdet, Mai Mercado.

”Jeg er glad for at se, at båndet mellem kommunerne og de frivillige foreninger bliver stadig stærkere. Foreningerne kan noget, som det offentlige ikke kan, og derfor er det en kæmpe gevinst, når kommuner og frivillige går sammen om at gøre noget godt for borgerne.”

- Børne- og socialminister Mai Mercado.


Tallene i Frivilligrapporten er ikke nye, men har tidligere været offentliggjort i tre delrapporter i løbet af 2018. Dog indeholder Frivilligrapporten nye analyser af bl.a. medlemsdemokrati i foreningerne og samarbejdet mellem kommuner og foreninger.

Læs hele rapporten her

 

Faktaboks

  • 85 % af de frivillige angiver, at de bidrager for at gøre en forskel. 73 % er med i det frivillige arbejde, fordi det er sjovt.
  • Den frivillige dansker er i gennemsnit 49 år gammel, mens den ældste del-tager i undersøgelsen er 94. Den største andel af frivillige findes blandt teenagere og seniorer over 70 år.
  • Frivilligrapporten gør hvert andet år status over det frivillige arbejde i Dan-mark og blev første gang offentliggjort i 2010.
  • Center for Frivilligt Socialt Arbejde er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Centret blev dannet i 1992 for at fremme og støtte fri-villigt socialt arbejde.

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Christine Staugaard Rasmussen, csra@sm.dk, tlf.: 41 85 10 91
Pressemedarbejder Andreas Hald, ahal@sm.dk, tlf.: 41 85 12 66