Presseindbydelse: Præsentation af Økonomisk Redegørelse August 2017

29-08-2017

Torsdag den 31. august 2017 kl. 13.30.

Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Redegørelsen præsenteres for pressen af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Økonomisk Redegørelse er regeringens prognose for dansk økonomi.

Redegørelsen udleveres ved præsentationen og offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

Tilmelding til pressemødet til presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe,  sno@oim.dk eller på telefon 22 26 95 07. Der er adgang for pressen fra kl 13.00.