Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner for 516 mio. kr.

30-08-2017

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har fordelt de såkaldte særtilskudspuljer, som går til vanskeligt stillede kommuner forud for budgetlægningen for 2018. Tilskud meddeles nu til 35 kommuner.

35 kommuner får et ekstra særtilskud, som kan lette budgetlægningen for 2018. Det har de fået besked om i dag, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet har fordelt særtilskud fra to puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner. I alt er der tildelt 516 millioner kroner fra særtilskudspuljerne til vanskeligt stillede kommuner.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Det er mit indtryk, at flere af landets kommuner arbejder med at effektivisere og strømline den måde, de løfter deres opgaver på. Det er en vigtig indsats, for vi skal have mest muligt ud af skatteborgernes penge. Med særtilskudspuljerne har vi mulighed for at give en ekstra økonomisk håndsrækning til de kommuner, som på trods af indsatsen har de største udfordringer med at få budgettet for 2018 til at hænge sammen.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Tilskuddene tildeles fra to puljer. Den generelle særtilskudspulje for vanskeligt stillede kommuner i hele landet er i år på 350 millioner kroner. Herudover er der reserveret 24 millioner kroner, som skal gå til vanskeligt stillede kommuner med udfordringer inden for beskæftigelse, fordi de f.eks. har haft tab ved refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet eller særligt mange ledige.

For hovedstadskommunerne er meddelt tilskud for 142 millioner kroner fra en særskilt særtilskudspulje finansieret af områdets kommuner.

 

Fakta: Fordeling af særtilskudspuljerne

Den generelle særtilskudspulje (§16)

  • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.
  • Puljen til fordeling i 2018 udgør 350 millioner kroner. Hertil kommer 24 mio. kr. fra overgangsordningen vedr. refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet.
  • 60 millioner kroner er på forhånd fordelt som led i udviklingspartnerskaber mv.
  • Der er ved denne ansøgningsrunde fordelt samlet 314 millioner kroner til 27 kommuner.

Hovedstadspuljen (§19)

  • Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation for kommuner i hovedstadsområdet, som bidrager til finansieringen af ordningen.
  • Der er fordelt 142 millioner kroner til 9 kommuner.
  • 74 millioner kroner fra denne pulje er på forhånd reserveret til Furesø Kommune i henhold til aftalen om sammenlægning af de tidligere Værløse og Farum Kommuner og indgår ikke i ovennævnte tal.

Der er fra 2017 oprettet en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17), Den udgør for 2018 305 millioner kroner, som allerede er udmeldt til kommunerne.

 

Pressemeddelelsen er opdateret 30. august 2017, hvor antallet af kommuner er rettet fra 34 til 35. 

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, 22 46 64 70

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@oim.dk, 25 23 92 66