Sociale akuttilbud griber mennesker i akut psykisk krise

29-08-2017

Forsøg med sociale akuttilbud, hvor personer i akut psykisk krise, der bor i eget hjem, kan henvende sig og få akut hjælp og støtte, har vist gode resultater. De tilbyder i høj grad den støtte, som psykisk sårbare personer har brug for i særligt svære situationer. Derfor bliver det nu muligt for alle kommuner at have permanente sociale akuttilbud.

Borgere med psykiske lidelser kan blive i eget hjem og undgå psykiatriske indlæggelser, hvis kommunen tilbyder akutbehandling, når borgerne oplever en akut psykiatrisk krise. Det viser erfaringer fra flere års forsøg, hvor 14 kommuner har drevet såkaldte sociale akuttilbud. På akuttilbuddene kan borgerne henvende sig på alle tidspunkter af døgnet og uden at skulle visiteres på forhånd.

Resultaterne viser, at akuttilbuddene bidrager positivt til kommunernes samlede indsats. Brugerne oplever også generelt, at akuttilbuddene har gjort en stor forskel for dem, fordi de kan få hjælp uden at skulle indlægges. Derfor skal alle kommuner have mulighed for at drive sociale akuttilbud, mener børne- og socialministeren.

Hun siger:

De fleste mennesker med psykiske vanskeligheder har både gode og dårlige dage, og nogle dage kan altså være så dårlige, at de har brug for akut hjælp og støtte til at komme igennem dem. Den hjælp kan de få på akuttilbuddene, og derfor er jeg rigtig glad for at se, at borgerne har taget tilbuddene til sig. Det gør, at de kan undgå at ryge ind og ud af de psykiatriske afdelinger, som ville være alternativet for mange. Det gavner både borgere og kommuner, så derfor får alle kommuner fremover mulighed for at oprette akuttilbud.

- Mai Mercado

Folketinget har vedtaget nye regler, som giver alle kommuner mulighed for at oprette og drive sociale akuttilbud fra 1. januar 2018, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, regioner og private leverandører.

Forsøgene med sociale akuttilbud var en del af satspuljeaftalen for 2014, og siden har de 14 kommuner deltaget og drevet akuttilbud. Formålet har været at få mere viden om effekten af at have lettilgængelige tilbud.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Det er rigtig positivt, når de udviklingsprojekter, vi sætter penge af til fra satspuljen, er succesfulde. Det gør en reel positiv forskel i en gruppe af sårbare borgeres liv. Det er derfor, vi nu gør det til en mulighed for alle landets kommuner at have akuttilbud, og jeg håber, at mange kommuner tager det til sig.

- Mai Mercado

Gå til evaluering og implementeringsguide på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Fuldmægtig Anne Skov Christensen, askc@sm.dk , 41 85 12 08