Stor tilfredshed med vejledning og rådgivning til adoptivfamilier

24-08-2017

En ny evaluering fra Ankestyrelsen viser, at adopterede og adoptanter er glade for den ordning, de kan benytte sig af i forbindelse med og efter adoptionen. Her kan de få rådgivning om at være adoptivfamilie, komme i grupper med andre i samme situation og deltage i temaarrangementer.

Det kan både være en stor lykke og svær tilpasning at blive forældre til et barn gennem adoption. Derfor er Danmark ligesom andre lande forpligtet til at tilbyde støtte, vejledning og rådgivning til de familier, der adopterer – den såkaldte Post Adoption Service (PAS).

I en ny evaluering, der bygger på svar fra adopterede og adoptanter, viser det sig, at de er godt tilfredse med den ordning, som bliver tilbudt i Danmark gennem Ankestyrelsen. De evaluerede tilbud rummer blandt andet rådgivning til adoptivfamilier, grupper til eneadoptanter, temaarrangementer, børnegrupper og undervisning til fagpersoner.

Blandt andet mener 96 procent af adoptivfamilierne, at de kan bruge rådgivningen til at håndtere udfordringer, mens også børnene melder positivt tilbage på deres deltagelse i grupper for adopterede. Her svarer størstedelen af børnene, at de har lært om at være adopteret, og at de føler sig trygge. Det er børne- og socialminister Mai Mercado glad for.

Hun siger:

Det er positivt, at både adopterede og deres familier får noget ud af den støtte, de får tilbudt. Det er vigtigt, at vi har en god ordning, som kan hjælpe med udfordringer, problemer og spørgsmål. Det giver et godt fundament for familien, ligesom det også viser børnene, at de ikke er alene om at have historie og baggrund i to lande.

- Mai Mercado

 I 2014 fik Ankestyrelsen en permanent bevilling på seks millioner kr. årligt til PAS-ordningen. Den blev i 2016 udbygget med 1,3 millioner kr., så der nu er afsat 7,3 millioner årligt til ordningen.

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Chefkonsulent Henriette Braad Olesen, hbo@sm.dk , tlf.: 61 33 76 47