Kommunernes budgetter ser ud til at overholde økonomiaftalen for 2018

14-12-2017

Kommunernes budgetter for næste år ser ud til at holde sig inden for de økonomiske rammer, som regeringen og KL aftalte i juni. Det viser den foreløbige opgørelse af budgetterne for 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter viser, at kommunerne budgetterer med serviceudgifter for samlet 246,1 mia. kr. og anlægsudgifter for samlet 17,0 mia. kr. Det svarer samlet set til det aftalte niveau for kommunernes økonomi for 2018.

4 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter holder sig inden for økonomiaftalen. På baggrund af den foreløbige opgørelse forventer regeringen derfor, at kommunerne vil få udbetalt det fulde bloktilskud for 2018.

Der bliver taget endelig stilling til budgetresultatet og en eventuel sanktion på baggrund af de endelige budgetter, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2018.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Kommunernes udgifter til næste år ser ud til at holde sig til det, som vi har aftalt. Det er jeg tilfreds med. Men det er ingen hemmelighed, at jeg meget gerne havde set, at kommunerne også havde levet op til vores aftale om at lette skatten til gavn for borgerne.” 

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 Finansminister Kristian Jensen siger:

”Jeg er glad for, at kommunerne ser ud til at overholde vores aftale fra juni, det er helt afgørende for, at vi kan føre en ansvarlig økonomisk politik. Og afgørende for, at vi kan stole på hinanden til kommende forhandlinger. Derfor forventer jeg også, at kommunerne rent faktisk overholder deres budgetter og ikke som de seneste år bruger langt flere penge på anlæg, end vi har aftalt.”

- Kristian Jensen


Fakta

Det følger af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at 4 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at økonomiaftalen bliver overholdt:

  • 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til service holder sig inden for den aftalte ramme.
  • 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede udgifter til anlæg holder sig inden for den aftalte ramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter.

I økonomiaftalen aftalte regeringen også med KL, at kommunerne ville arbejde for at sænke skatten med samlet 250 mio. kr. For information om skatteresultatet, se pressemeddelelse fra 16. oktober 2017.


Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Fuldmægtig Jonatan Kjældgaard Kristensen, jokk@oim.dk, tlf. 72 28 25 67