Nye enkle regler skal afgøre om en lokalpolitiker er valgbar

20-12-2017

Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har aftalt en reform af reglerne for, hvornår en lokalpolitiker ikke længere er valgbar på grund af straf.

Frihedsstraf skal nu altid føre til, at en lokalpolitiker ikke er valgbar. Det skal gælde både ubetinget og betinget frihedsstraf. Det samme skal gælde, hvis man ubetinget mister retten til at køre bil.

De nye enkle og klare regler træder i stedet for afgørelserne i Valgbarhedsnævnet. Partierne bag aftalen har derfor samtidig besluttet at nedlægge nævnet.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: 

”Vi er enige om, at der er behov for en reform. Det er jo ganske alvorligt, når man fratager folkevalgte retten til at repræsentere deres vælgere. Nu får vi så skrevet ind i loven, hvornår man ikke længere er værdig til at være i lokalpolitik. Der skal være enkle og klare regler. Det skal ikke længere være et nævn med blandt andre to politikere, der sidder og skønner. Når det i stedet er straffen, der er afgørende, er det tydeligt for alle, hvornår retten til at sidde i et byråd eller regionsråd er væk.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Valgbarhedsnævnet skal nu nedlægges. Nævnets opgave er i dag at tage stilling til, om et medlem af et byråd eller regionsråd, der bliver straffet, fortsat er valgbar. Nævnet vurderer altså, om et medlem er uværdig til at være medlem af byrådet eller regionsrådet.

Partierne er blevet enige om faste kriterier, der vil videreføre nævnets praksis stort set uændret. En gennemgang af Valgbarhedsnævnets praksis de seneste 15 år viser, at 151 sager ud af 155 havde fået det samme udfald, hvis de nye entydige regler havde været gældende.

Reformen af reglerne for valgbarhed medfører også, at perioden for, hvor længe en politiker er dømt ude, i højere grad bliver den samme. I dag kan der være stor forskel på, hvor længe en dom forhindrer en politiker i at sidde i byrådet eller regionsrådet, alt afhængig af hvornår i valgperioden dommen falder. Med de nye regler får en politiker mulighed for at indtræde eller genindtræde midt i en valgperiode, når ”karantænen” er udstået. Får en politiker en betinget dom, vil den pågældende desuden kun miste sin valgbarhed i den valgperiode, hvor vedkommende er dømt.

Med disse klare regler er det tydeligt for medlemmer af byråd og regionsråd og deres vælgere, hvornår en straf får konsekvenser for valgbarheden. Den nævnte model vil desuden indebære en mindre besparelse på administration i såvel kommuner og regioner som Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Politikere, der er valgt til byråd eller regionsråd ved valget den 21. november 2017, og som enten forud herfor eller senere har mistet valgbarheden ved en afgørelse i Valgbarhedsnævnet, kan få deres sag bedømt efter de nye regler. Det kan ske, hvis de beder om det senest en måned efter, at de nye regler er trådt i kraft.

 

Yderligere oplysninger og kontakt til ministeren

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Kontorchef Nikolaj Stenfalk, valg@oim.dk, tlf. 40 51 98 36

 

Kontaktoplysninger til aftalepartiernes ordførere

Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, tlf. 61 62 44 35

Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 45 25

Carl Holst, Venstre, tlf. 61 62 44 68

Villum Christensen, Liberal Alliance, tlf. 33 37 49 05  

Andreas Steenberg, Radikale Venstre, tlf. 61 62 50 75

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti, tlf. 61 62 47 62