Nyt frivilligråd får Mads Roke Clausen som formand

15-12-2017

Når Frivilligrådet mødes efter 1. februar 2018, bliver det både med ny formand og ny sammensætning.

Mads Roke Clausen, som er direktør for Mødrehjælpen, kommer til at stå i spidsen for det nye frivilligråd, der nedsættes i begyndelsen af det nye år. Frivilligrådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Han er udpeget af børne- og socialminister Mai Mercado og afløser Vibe Klarup på posten.

Børne- og socialministeren siger:

Det er min vurdering, at Mads Roke Clausen er et stærkt valg til formandsposten. Han har en stor viden om socialpolitik og civilsamfundet, og samtidig er han visionær og brænder for at være med til at præge samfundet og debatten om fremtidens velfærd. Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham, og samtidig vil jeg gerne sige det afgående råd og den afgående formand Vibe Klarup tak for en stor og betydningsfuld indsats.

- Mai Mercado

Mads Roke Clausen siger:

Jeg er meget glad og ydmyg over den tillid, som børne- og socialministeren viser mig ved udpegningen. Jeg vil gøre mit ypperste for, at vi får skabt et råd, som er visionært og lytter til alle aktørerne i feltet. Jeg vil også arbejde for, at det nye frivilligråd står vagt om de særegne værdier, som kendetegner den frivillige sociale indsats – fx evnen til at møde sårbare mennesker ligeværdigt og i øjenhøjde. Samtidig skal vi også arbejde ud fra den præmis, at den frivillige sociale sektor er samfundsbærende og derfor har strategisk betydning for vores muligheder for at videreudvikle vores velfærdssamfund. Jeg glæder mig til, at hele rådet er udpeget, så vi kan komme i gang med arbejdet.

- Mads Roke Clausen

Udover formanden udnævner børne- og socialministeren også et andet medlem af rådet. Men til forskel fra nu, hvor ministeren udnævner alle medlemmer, bliver det fremover sådan, at otte medlemmer vælges ved et direkte valg blandt foreninger og organisationer i den frivillige sociale sektor. Derudover skal også FriSe og KL hver indstille et medlem.

Ministeren ændrer rådets udpegning efter anbefalinger fra task forcen til et stærkere civilsamfund. Det skal sikre, at rådet fremadrettet er bredere repræsenteret i det frivillige sociale felt.

Valget af de otte medlemmer skydes i gang nu og afsluttes d. 12. januar, hvorefter stemmerne bliver talt op. 


Kort om den nye model for Frivilligrådet

  • Rådet består fortsat af 12 medlemmer.
  • Børne- og socialministeren udnævner formanden og ét medlem.
  • 8 medlemmer vælges af den frivillige sociale sektor ved en direkte valghandling blandt foreninger og organisationer.
  • KL indstiller ét medlem.
  • FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) indstiller ét medlem fra et frivilligcenter.
  • Rådsperioden ændres fra tre til fire år, så den fremover følger kommunalvalgene (i lighed med Det Centrale Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte).

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel,  nibe@sm.dk , tlf.: 41 85 14 80

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60