Retningslinjer skal forebygge voldsomme episoder

20-12-2017

De nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse skal fremover hjælpe botilbuddene med at arbejde mere systematisk med at undgå voldsomme episoder og gøre hverdagen på botilbuddene mere tryg. Det er et godt skridt på vejen mod tryghed for beboere og medarbejdere på landets tilbud, mener børne- og socialministeren.

Medarbejdere og ledelse på botilbud og på boformer for hjemløse får nu et nyt og ekstra arbejdsredskab, som skal være med til at fremme tryghed og trivsel for medarbejderne og beboerne og forhindre voldsomme episoder. Socialstyrelsen har udarbejdet retningslinjer, som skal ruste personalet til at forebygge og håndtere voldsomme episoder og lære af de episoder, der allerede er sket.

Retningslinjerne er ét i en række af initiativer, der er blevet sat i gang, efter der har været flere overfald og drab på medarbejdere på botilbud og forsorgshjem de senere år. De skal give bedre viden om, hvordan man kan arbejde med forebyggelse, og de metoder og redskaber, som retningslinjerne anbefaler, skal supplere den daglige pædagogiske og rehabiliterende indsats.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Retningslinjerne er et vigtigt arbejdsredskab til medarbejdere og ledere ude på botilbuddene og boformerne. De er endnu et af redskaberne i den værktøjskasse, vi er ved at opbygge, så vi forhåbentlig undgår voldsomme og tragiske episoder, som dem vi har set de seneste år. Det er helt afgørende, at det er trygt for medarbejdere og beboere at opholde sig og arbejde på botilbuddene, og her er retningslinjerne endnu et godt skridt på vejen.

- Mai Mercado

En del af de eksisterende tiltag på området er iværksat som en del af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, som retningslinjerne skal ses i sammenhæng med. Retningslinjerne hænger bl.a. tæt sammen med et initiativ fra handlingsplanen, hvor samarbejdet og koordineringen mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene styrkes. Botilbuddene vil endvidere få hjælp til at forankre retningslinjerne gennem undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb af handlingsplanens indsatsteam under Socialstyrelsen.

Læs mere om retningslinjerne på Socialstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Anne Skov Christensen, askc@sm.dk , tlf.: 41 85 12 08

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60