Minister glad for at flere anbragte trives i skolen: Det klæder dem på til at lære

02-02-2017

Anbragte børn og unge er overvejende glade for deres anbringelsessted, de trives bedre i skolen, og flere forventer at starte på en videregående uddannelse. Det viser en ny undersøgelse. Et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener børne- og socialminister Mai Mercado.

Trives de børn og unge, der er anbragt, i deres plejefamilie eller på deres anbringelsessted? Og er de glade for skolen? Det er bl.a. de spørgsmål, som man kan finde svar på i en ny rapport fra SFI, der kortlægger anbragte børn og unges trivsel i 2016.

Rapporten viser, at de fleste anbragte børn og unge er glade for deres anbringelsessted, og næsten ni ud af 10 føler sig holdt af, hvor de bor. Samtidig er flere end i 2014 glade for at gå i skole – i alt 90 procent - og flere forventer at begynde på en videregående uddannelse.  

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er meget positivt, at flere anbragte børn og unge trives i skolen. Trivsel og læring hænger tæt sammen. Derfor er det helt afgørende, at anbragte børn og unge føler sig som en del af fællesskabet, og at de er glade for at gå i skole, så de er klædt på til læring. Regeringen har et mål om, at udsatte børn og unge skal blive dygtigere i skolen, da det er et vigtigt skridt på vejen til en uddannelse og et selvstændigt voksenliv. Så forhåbentlig vil vi også se, at den forbedrede trivsel smitter af på de faglige resultater.

-  Mai Mercado  

Det er anden gang, at SFI laver trivselsundersøgelsen blandt anbragte børn og unge. Selvom der er mange positive tendenser at spore, så viser rapporten også, at anbragte børn og unge langt oftere end deres jævnaldrende viser tegn på mistrivsel og oftere føler sig ensomme.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, har oftest flere problemer at slås med i hverdagen end deres jævnaldrende. De har i udgangspunktet ikke samme forudsætning for at trives som andre børn og unge, der vokser op med faste og trygge rammer. Derfor er det afgørende, at vi giver dem den hjælp, de har brug for. Jeg tror, vi gør det bedst ved bl.a. at fokusere mere på de indsatser, vi ved, der har en reel betydning for de anbragtes hverdag og trivsel.

- Mai Mercado

 Midlerne til undersøgelsen er afsat af partierne bag satspuljen.

 

Fakta

Rapporten viser bl.a.:

 

 

2014

2016

Er glad for sit anbringelsessted

83 %

82 %

Føler sig holdt af på sit anbringelsessted

89 %

89 %

Er glad for at gå i skole

86 %

90 %

Forventer at begynde en videregående uddannelse

25 %

34 %

Føler sig ofte ensom

15 %

13 %

Føler sig inddraget i egen sag

35 %

35 %

Viser tegn på mistrivsel*

40 %

39 %

 

* Målt som andelen, der enten ligger "i grænseområdet" eller "uden for normalområdet" på SDQ-skalaen.

 

Læs hele rapporten 'Anbragte børn og unges trivsel i 2016' på SFI's hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60