Gode eksempler skal gøre sagsbehandlingstiderne kortere i sager om handicapbiler

23-01-2017

Der er stor forskel på sagsbehandlingstiderne i kommunerne, når en person med handicap søger om støtte til køb af en handicapbil. Ankestyrelsen har derfor udarbejdet en rapport med eksempler på best practice, som skal hjælpe kommunerne med at nedbringe sagsbehandlingstiden i bilstøttesager.

Hvis du skal søge om støtte til at købe en handicapbil, er der stor forskel på, hvor længe kommunen er om at behandle din sag alt efter, hvor du bor. Det skal der nu laves om på. En ny rapport fra Ankestyrelsen skal hjælpe kommuner med lange sagsbehandlingstider til at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg er glad for, at kommunerne nu har fået et konkret redskab til at få bragt sagsbehandlingstiderne i disse sager ned. Det er ikke fair, at nogle borgere får behandlet deres ansøgning om støtte til køb af handicapbil langsommere end andre borgere, bare fordi de bor i en anden kommune. Så jeg vil opfordre de kommuner, som har lange sagsbehandlingstider, til at lade sig inspirere af de metoder, som i andre kommuner er med til at holde sagsbehandlingstiderne nede.

- Mai Mercado

Ankestyrelsens bilstatistik viser, at der er stor forskel på kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierede i 2015 fra 11,79 uger i den hurtigste kommune til 81,13 uger i den kommune, der var længst tid om at behandle sagerne.

Læs rapporten på Ankestyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Souschef Signe Maria Christensen, smc@sm.dk , tlf.: 25 33 75 35

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60