Kommunerne fortsætter den solide støtte til det frivillige sociale arbejde

19-01-2017

Kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde var i 2015 fortsat på et højt niveau. I alt har kommunerne udbetalt 286,5 mio. kr. til frivillige organisationer og til konkrete projekter og lokale frivilligcentre.

Frivillige sociale organisationer som den lokale genbrugsbutik, boligsociale foreninger og frivillige cafeer for sårbare børn og unge fik i 2015 162,8 mio. kr. i tilskud fra kommunerne. Pengene er fordelt som såkaldt § 18-støtte – den støtte, staten tildeler kommunerne over bloktilskuddet. Det viser § 18-redegørelsen, som hvert år udarbejdes for Børne- og Socialministeriet.

Samtidig gav kommunerne 123,7 mio. kr. i støtte til blandt andet konkrete frivillige projekter, arrangementer og til lokale frivilligcentre, som hjælper frivillige ude i kommunerne med de spørgsmål, de har om frivillighed. I alt har frivillige således modtaget 286,5 mio. kr. i 2015.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Hver dag gør frivillige en indsats og tager et vigtigt samfundsansvar på sig. Det skal vi værne om, og fra politisk side skal vi sikre, at de har rammerne til det. Derfor er jeg glad for, at kommunerne igen viser, at de støtter frivillige aktiviteter og foreninger. Med støtten er der skabt et solidt fundament for, at frivillige kræfter kan være besøgsvenner og arrangere suppekøkkener, men også for, at frivillige og kommunerne kan samarbejde om indsatsen på eksempelvis ældreområdet eller overfor psykisk sårbare, der mangler et netværk. Her kan frivillige bidrage med noget andet, end den kommunale sektor kan.

- Mai Mercado

Alt i alt har kommunerne i 2015 brugt flere penge til at støtte frivillige end året før. Selv om § 18-støtten til de frivillige foreninger og organisationer i 2014 var 7,7 mio. kr. højere end 2015, så steg den øvrige støtte til projekter og arrangementer markant med over 26 mio. kr. i forhold til 2014.

Udover den økonomiske støtte gav næsten alle kommuner i 2015 også anden hjælp til frivillige. Det gælder blandt andet, at frivillige foreninger har fået stillet kommunale lokaler til rådighed, hjælp til at bygge et sekretariat op, til at annoncere eller hjælp fra en konsulent.

Læs § 18-redegørelsen

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60