Kommunernes aftaleoverholdelse udløser 4 milliarder kroner

16-01-2017

Kommunerne har samlet set overholdt de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regering og KL. Derfor får kommunerne nu udbetalt det bloktilskud på 4 milliarder kroner, der var betinget af, at økonomiaftalen blev overholdt.

Endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter for 16,7 milliarder kroner, hvilket ligger 0,4 milliarder kroner over det aftalte niveau mellem regering og KL. Det modsvares af, at kommunerne budgetterer med serviceudgifter på 241,9 milliarder kroner, hvilket er 0,5 milliarder kroner under det aftalte niveau.

Samlet set ligger kommunernes budgetter dermed inden for den aftalte ramme. Budgetresultatet svarer således til den foreløbige opgørelse fra december, hvor regeringen anerkendte kommunernes budgetresultat.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Jeg ved, at der i kommunerne er lagt mange kræfter i at få lagt budgetter, der samlet set holder sig inden for rammen af det, der er aftalt. Godt at se, at det er lykkedes. Jeg ser resultatet som udtryk for, at kommunerne finder veje til en effektiv drift, og at de vil investere i fremtiden. Det vil både være med til at skabe private arbejdspladser og komme borgerne til gavn.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Jeg er tilfreds med, at kommunernes budgetter samlet set overholder økonomiaftalen. Det er en helt central forudsætning i aftalesystemet, at aftalerne overholdes i både budgetter og regnskaber. Derfor forventer jeg også, at kommunerne kommer i mål med de tilpasninger af investeringsniveauet, som vi har aftalt.”

- Kristian Jensen

 

Fakta

Det følger af økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL, at 4 milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at økonomiaftalen bliver overholdt:

  • 3 milliarder kroner af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.
  • 1 milliard kroner af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter.

  

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, tlf. 22 46 64 70

Fuldmægtig Jonatan Kjældgaard Kristensen, jokk@oim.dk, tlf. 41 85 12 83