Nyt nationalregnskab – samme store udfordringer

26-01-2017

Danmarks Statistik offentliggjorde i november 2016 resultatet af en revision af national-regnskabet. Revisionen er baseret på nye opgørelsesmetoder og medfører blandt andet et højere BNP-niveau og større vækst i 2010’erne, men BNP pr. indbygger er ikke steget i 10 år i Danmark. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll kalder på reformer.

Danmarks Statistik har til opgave at sikre både hurtig og samtidig detaljeret statistik om dansk økonomi. Derfor revideres nationalregnskabet løbende. Det er vanlig praksis, at de seneste tre år er foreløbige, da visse oplysninger først foreligger med forsinkelse. Med jævne mellemrum foretages også større revisioner, hvor nye datakilder og metoder indarbejdes. Formålet er, at nationalregnskabet bedst muligt afspejler et samfund i forandring, følger de seneste internationale retningslinjer og baseres på senest tilgængeligt datamateriale.

Globaliseringen har i de seneste årtier ændret virksomhedernes produktionsforhold. Den seneste revision af nationalregnskabet har blandt andet til formål bedre at afspejle danske virksomheders aktivitet i udlandet efter principper, som resten af EU-landene også følger. Der blev også indarbejdet flere oplysninger om fx erhvervsinvesteringer og offentligt forbrug. Revisionen afspejler således nye og bedre data og regnemetoder og er ikke udtryk for regnefejl. Man kan læse mere om nationalregnskabet og revisionen på Danmarks Statistiks hjemmeside (www.dst.dk).

De nye tal indebærer både et højere BNP-niveau og større BNP-vækst i de seneste år. Produktivitetsvæksten er lidt højere, og der er bedre sammenhæng mellem udviklingen i BNP og den positive udvikling på arbejdsmarkedet siden 2013. Revisionerne ændrer imidlertid ikke på, at produktivitetsvæksten fortsat er svag både i historisk og internationalt perspektiv, og har heller ikke stor betydning for vurderingen af kapacitetspresset i dansk økonomi. Det er også fortsat tilfældet, at væksten pr. indbygger har stået stille i Danmark de seneste ti år. 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udtaler:

”Revisionen af opgørelsen af nationalregnskabet løser desværre ikke de udfordringer, som Danmark står overfor. Det er bekymrende, at BNP pr. indbygger i Danmark har stået stille de seneste 10 år. Produktivitetsudviklingen i Danmark er svag, for mange mennesker står uden for arbejdsmarkedet, og de offentlige finanser vil i de kommende år være presset af, at store årgange går på pension. Det er udfordringer,som vi vil forholde os til med nye reformer, der baner vejen for et rigere Danmark.”

- Simon Emil Ammitzbøll 

Regeringen udgiver en ny Økonomisk Redegørelse i maj 2017 med regeringens prognose for dansk økonomi i de kommende år.

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lone Ank, tlf. 25 43 98 61 / mail: lonak@oim.dk

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, tlf. 22 26 95 07 / mail: sno@oim.dk