Værktøjer og cases skal inspirere til bedre styring i kommunerne

04-07-2017

Ny pjece, som KL og regeringen har udarbejdet sammen, skal hjælpe kommunerne med at lære af hinanden, når det gælder bedre styring på det sociale område.

KL og regeringen har i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram i fællesskab gennemgået styringsudfordringer og -muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde. Det har resulteret i en netop offentliggjort pjece med værktøjer og cases, som kommunerne kan lade sig inspirere af.

I pjecen præsenteres en række værktøjer, som kommunerne har udviklet og taget i brug inden for de seneste år, og som kan understøtte kommunerne bredt i deres arbejde med styring og tilrettelæggelse af opgaveløsningen på socialområdet. Udover de konkrete styringsværktøjer præsenteres også 18 konkrete cases fra en række af landets kommuner, som skal være med til at gøre værktøjerne så konkrete som muligt.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Souschef Mie Henriette Eriksen, mie@sm.dk, 28 14 93 82