Mai Mercado og Sophie Løhde nedsætter task force for civilsamfundet

12-06-2017

Civilsamfundet rummer potentialet til at udfordre silo- og vanetænkningen i den offentlige sektor, men det kræver de bedst mulige rammer. Derfor nedsætter børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie Løhde nu en task force, der skal hjælpe med at udforme en civilsamfundsstrategi.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Som konservativ minister er det en hjertesag for mig at sørge for, at borgere og organisationer har de bedste muligheder for at tage et personligt ansvar i deres lokalsamfund. Den frivillige indsats er med til at binde os sammen, og derfor skal vi have fokus på, at alle borgere har mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber – uanset hvor de bor, eller hvad de laver. Civilsamfundsstrategien skal sikre, at vi gør op med barrierer for deltagelse i civilsamfundet i Danmark.

- Mai Mercado

Civilsamfundsstrategien er samtidig en del af regeringens sammenhængsreform, som innovationsminister Sophie Løhde står i spidsen for. 

Som en del af arbejdet med en ny civilsamfundsstrategi nedsætter vi nu en task force, der skal se området igennem, så vi sikrer, at de frivillige også fremover har gode muligheder for at lave frivilligt arbejde. Task forcen skal bl.a. komme med anbefalinger til, hvordan frivillighedsområdet kan forbedres, så flere kan inkluderes i civilsamfundet, og hvordan vi kan sikre en mere målrettet prioritering af støttekroner og bedre privat finansiering på det frivillige område.

- Sophie Løhde

Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup, der er en del af task forcen, ser frem til at bidrage til arbejdet:

Civilsamfundet kan være med til at løse de udfordringer, vi står overfor. Der er en gruppe af udsatte borgere, der føler sig udenfor samfundet. Civilsamfundet er en vej til deltagelse i fællesskaber, men det forudsætter et tæt samspil mellem den offentlige sektor og de frivillige. Der er behov for at skabe bæredygtig økonomi og støttende strukturer for civilsamfundets aktive borgere.

- Vibe Klarup


Fakta

Første møde i task forcen finder sted d. 13. juni 2017. Task forcen består af ti medlemmer fra civilsamfundet, kommunerne, erhvervslivet og de faglige organisationer. Task forcen ventes at overlevere sine anbefalinger til ministrene sidst i august.

Medlemmer af task forcen

  • Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen
  • Vibe Klarup, formand, Frivilligrådet
  • Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL
  • Tine Roed, direktør, DI
  • Hanna Line Jakobsen, Præsident, Dansk Røde Kors
  • Ellen Bæk, næstformand, Landsforeningen for efterladte efter selvmord
  • Nille Skalts, managing partner, Spark
  • Benny Andersen, formand, SL
  • Kasper Sand Kjær, formand, DUF
  • Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , 41 85 14 83

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel, nibe@sm.dk , 41 85 14 80