Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn

20-06-2017

Når familier ikke selv kan løse uenighederne ved et brud og derfor søger hjælp, skal de fremover mødes af ét sammenhængende system. Det skal sikre, at familierne får enkle, støttende forløb, at de mest konfliktfyldte sager bliver løst af domstolene, og at barnet er i fokus. Det foreslår regeringen med en ny model for skilsmissesystemet.

Mange skilsmissefamilier møder i dag flere forskellige myndigheder, når de skal finde løsninger på uenigheder om børnene eller om skilsmissen. Myndigheder, der hver især træffer forskellige afgørelser. Det er forvirrende og kan være med til at optrappe deres konflikter. Regeringen er klar med en ny model for ét samlet skilsmissesystem, hvor familierne kun skal gå ét sted hen.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

For mange børn bliver klemt i konflikten mellem forældrene, når de går fra hinanden. I dag har vi et system, der ikke altid er med at løse konflikterne og nogle gange endda spænder ben. Det skal vi lave om. Vi skal have et enkelt, sammenhængende system, hvor forældrene på en gennemskuelig måde får den hjælp, der er brug for, og hvor der er særligt fokus på børnene. En skilsmisse er aldrig nem, og vi skylder børnene, at vores system ikke er med til at gøre det sværere.

- Mai Mercado  

Alle familier, der har behov for hjælp, vil i Familieretshuset blive mødt af screening og inddeling alt efter konfliktniveau og problemernes tyngde. Her kan familier med mindre uenigheder om fx samvær eller børnebidrag få tilbudt konflikthåndtering eller rådgivning, så de selv kan løse problemet. Familier med de allersværeste problemer, hvor børnene er mest udsatte, vil også møde Familieretshuset, der kan koordinere med kommunen og laver den tværfaglige forberedelse af sagen. Herefter sendes sagen til Familieretten (byretten), der træffer en juridisk afgørelse hurtigt, så hverken forældre eller børn befinder sig i et konfliktfelt unødigt længe. Ved at en dommer træffer afgørelse i de tungeste af sagerne, og ved at afgørelsen kan ankes i domstolssystemet, styrkes retssikkerheden.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Når uenigheden om børnene går helt i hårdknude, og konflikten er allermest voldsom, er der behov for, at domstolene træffer en klar afgørelse med domstolenes særlige fokus på retssikkerhed. Men det betyder ikke, at alle sager bedst behandles i domstolssystemet. I langt størstedelen af sagerne har familierne behov for en anden form for hjælp end en dom. Med den nye model har vi fundet den rette balance med en klar og gennemskuelig proces, hvor der tages afsæt i den enkelte families behov.

- Søren Pape Poulsen

I alle familiers forløb i det nye system vil der være særligt fokus på børnene. Til det skal der være en børneenhed. Den skal både holde børnene i hånden og støtte dem, når de skal give oplysninger som en del af sagen om forældrenes brud, og den skal have øje for børnenes trivsel og behov og stå til rådighed, når børnene har brug for et råd eller én voksen at tale med.

 

  


Fakta

  • Screening af sagerne til et grønt spor (ca. 60.000 sager), gult spor (ca. 30.000 sager) eller rødt spor (ca. 7.000 sager).

  • Tilbud om konflikthåndtering og rådgivning, så forældrene selv tager ansvar. Det tilbydes de familier, der kan have gavn af det, og det tilpasses familiernes behov.

  • Etablering af en særlig børneenhed, som vil være barnets kontakt til systemet og processen. Her kan barnet få en kontaktperson og en bisidder med til samtaler, og der vil også være generelle og åbne tilbud om børnegrupper og anonym telefonisk rådgivning.


Med regeringens model oprettes en ny myndighed – Familieretshuset – der kun behandler familieretlige sager, og dermed nedlægges Statsforvaltningen. Børne- og socialministeren vil efter sommerferien afholde et dialogmøde med interessenterne på området og herefter invitere Folketingets partier til drøftelser om det nye system.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)