Status på sociale mål viser positive takter

22-06-2017

Der er tegn på fremskridt på hovedparten af regeringens ti sociale mål. Det viser Socialpolitisk Redegørelse 2017, som gør status på hele socialområdet.

Færre udsatte unge skal begå kriminalitet, en større andel af mænd og kvinder i misbrugsbehandling skal opleve effekt af indsatsen, og flere udsatte og mennesker med handicap skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Sådan lyder nogle af de sociale mål, regeringen satte sidste år. Samtidig udgav socialministeren Socialpolitisk Redegørelse, som for første gang nogensinde gav et samlet overblik over hele socialområdet – målgrupper, indsatser og resultater.

I dag udkommer Socialpolitisk Redegørelse 2017, hvor man så småt begynder at kunne se på udviklingen mod de sociale mål. Der er fremskridt at spore på de seks af målene, mens resten er uændrede, går tilbage eller endnu ikke kan måles.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Antallet af udsatte er ikke naturgivent. Når lidt flere med handicap eller sociale problemer kommer i uddannelse og beskæftigelse, når ungdomskriminaliteten falder, når flere uden job bliver frivillige, og når vi så småt ser bedre resultater af misbrugsbehandlingen, bekræfter det mig i, at vi kan rykke noget, hvis vi holder fokus.

- Mai Mercado

På et enkelt mål går udviklingen i den forkerte retning. Redegørelsen viser, at andelen af udsatte unge, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet. 

Det har stor betydning for udsatte unges fremtidsudsigter, om de får en ungdomsuddannelse, og derfor har regeringen netop besluttet at oprette en ny, forberedende uddannelse, som skal hjælpe dem, der har svært ved at komme i gang.

- Mai Mercado

Regeringen arbejder målrettet med initiativer på alle de ti områder, som de sociale mål dækker. Generelt arbejdes der systematisk på at udvikle og udbrede indsatser, der virker.

 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Den årlige socialpolitiske redegørelse er et helt nyt og effektivt værktøj i arbejdet for at reformere socialpolitikken, så indsatserne gør en reel forskel. Den giver kommunerne og alle os andre mulighed for at følge udviklingen tæt og holde hinanden op på resultaterne for borgerne.

- Mai Mercado

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)