Mai Mercado: Konstruktive forslag fra Rådet for Socialt Udsatte

29-05-2017

Børne- og socialminister Mai Mercado har modtaget Rådet for Socialt Udsattes årsrapport og glæder sig bl.a. over, at Rådet giver gode og konstruktive bud på, hvad en kommende handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed kunne indeholde.

Rådet for Socialt Udsatte har i dag udgivet sin årsrapport sammen med 25 konkrete forslag til, hvordan forholdene for socialt udsatte kan forbedres.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Jeg er glad for, at Rådet endnu engang forholder sig konstruktivt til debatten om, hvordan vi forbedrer indsatsen for personer, der lever i hjemløshed. Til efteråret præsenterer vi vores handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, og i den forbindelse er det godt at have en række helt konkrete forslag at forholde sig til.

- Mai Mercado

    
De 25 anbefalinger handler udover hjemløshed om bl.a. udsatte migranter, kønsspecifikke problemstillinger på sociale tilbud, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

Børne- og socialminister Mai Mercado anerkender, at Rådet gør opmærksom på problemstillinger omkring køn, hvor indsatsen kunne være bedre.

Vi skal i sammenhæng med vores sociale tilbud være bedre til at tænke i forskelle mellem kønnene, for her er der åbenlyst en udfordring, som det bør være muligt at gøre noget ved. Det er en skærpet opmærksomhed, jeg tager med mig til handlingsplanen for bekæmpelse af hjemløshed. Rådet nævner også en række lavpraktiske problemer for kvinder på botilbud, som jeg håber, at de enkelte boformer og kommuner drager læring af.

- Mai Mercado

Rådet for Socialt Udsatte er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet og fungerer som talerør for socialt udsatte borgere. Rådet udgiver hvert år en rapport om socialt udsattes situation og kommer med anbefalinger til, hvordan indsatsen på socialområdet kan blive bedre.

 

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , 41 85 14 83

Fuldmægtig Nikolaj Beuschel, nibe@sm.dk , 41 85 14 80