Ny 2025-plan: Vækst og velstand kræver rettidig omhu

30-05-2017

Dansk økonomi er i god fremgang, og vi skal udnytte de gode muligheder for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet. Den økonomiske politik skal gøre sit til at forstærke og forlænge opsvinget.

Gennem nye tiltag vil regeringen derfor øge væksten med 80 mia. kr. og beskæftigelsen med 55-60.000 fuldtidspersoner frem mod 2025. Det fremgår af regeringens 2025-plan, som netop er blevet offentliggjort.

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Danmark står stærkt, fordi vi har en god og ansvarlig tradition for at gennemføre reformer og vise rettidig omhu. Alene siden finanskrisen er der gennemført reformer, som vil øge beskæftigelsen med mere end 125.000 personer frem mod 2025. Det skyldes navnlig bidragene fra dagpengereformen, skattereformerne i 2009 og 2012 samt tilbagetrækningsreformen.”

- Kristian Jensen

”Det arbejde skal vi fortsætte. Derfor har vi lavet en plan, som både viser et stærkt fundament, gevinsterne ved at være ambitiøse og et stort potentiale i dansk økonomi.”

- Kristian Jensen

Fremtidsudsigterne for de offentlige finanser ser lysere ud med de initiativer, som regeringen allerede har gennemført. Regeringen har et sigtepunkt om et strukturelt underskud på 0,1 pct. af BNP i 2020 og et mål om balance i 2025, som bidrager til at sikre et godt afsæt for kommende generationer.

Med det gode udgangspunkt er der et finanspolitisk råderum på ca. 12 mia. kr. i 2020 og ca. 35 ½ mia. kr. i 2025 uden nye tiltag. Realiseres regeringens målsætninger kan råderummet i 2025 øges til 50 mia. kr.  

Inden for det seneste halve år har regeringen løst store og vigtige opgaver ved at lande brede og langsigtede aftaler om tryghed for boligejerne og en omlægning af PSO-afgiften.

Og regeringen vil også fremadrettet komme med tiltag, som kan styrke dansk økonomi, som efter en lang kriseperiode er inde i et blivende opsving.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Dansk økonomi er på rette spor, det nuværende opsving er bredt forankret. Det skal vi forstærke og forlænge. Jeg er optaget af, at vi bruger det gode afsæt til nye initiativer, som får endnu flere i arbejde og skaber grundlaget for fremtidens høj-produktive arbejdspladser. Det vil bringe os fremad.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Regeringens målsætning vil øge den forventede, gennemsnitlige BNP-vækst fra ca. 1½ til 2 procent om året frem til 2025.

Vejen til øget vækst vil regeringen finde gennem en tobenet strategi bestående af øget beskæftigelse og højere produktivitet.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Dansk erhvervsliv skal skabe mere værdi til gavn for væksten og samfundet. Vi skal øge erhvervsinvesteringerne i Danmark, så flere virksomheder for eksempel får gavn af ny teknologi og omstiller sig til en digital fremtid, og vi skal understøtte nye iværksættere. Efter sommerferien vil regeringen blandt andet fremlægge forslag til at sænke skatter, lette byrder og forbedre infrastrukturen, der skal understøtte erhvervslivet og gøre os og kommende generationer rigere.”

- Brian Mikkelsen

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Søren Hasselpflug, tlf. 72 28 24 71

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, tlf. 22 26 95 07