Ny analyse: Børn og unge med psykiatriske diagnoser anbringes oftest i specialiserede sociale tilbud

30-05-2017

Selvom flere anbragte børn og unge kommer i plejefamilie, anbringes børn og unge med en psykiatrisk diagnose oftest i specialiserede sociale tilbud. Det viser en ny analyse.

Hovedparten af anbragte børn og unge med en psykiatrisk diagnose anbringes på sociale tilbud, hvor der er voksne, som har kompetencer til at yde en mere specialiseret støtte. Det viser en ny analyse fra Børne- og Socialministeriet. For selv om børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet, oftere anbringes i en plejefamilie i dag end tidligere, bliver børn og unge med diagnoser oftest anbragt på en døgninstitution eller et opholdssted.

Analysen viser, at omkring 35 procent af anbragte børn og unge på døgninstitutioner eller opholdssteder har en psykiatrisk diagnose. Blandt anbragte børn og unge i plejefamilier gælder det under 15 procent. Hvis man ser isoleret på anbragte med en svær psykisk sygdom, udgør de i størrelsesordenen 1-2 procent af anbragte i plejefamilier. Heraf er en del anbragt i kommunale plejefamilier, der har særlige kompetencer til at tage sig af børn og unge med sværere problemstillinger. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

For de børn, der ikke kan være hjemme hos deres egen familie, kan en plejefamilie give trygge rammer med faste omsorgspersoner og en hverdag, der ligner andre børns. Derfor er det godt, at flere anbringes i en plejefamilie. Men det er ikke alle børn, der kan eller skal være i en plejefamilie. For børn og unge med en svær psykisk sygdom vil en døgninstitution eller et opholdssted i mange tilfælde være den bedste løsning. Og her er jeg glad for, at analysen tegner billedet af, at kommunerne netop er opmærksomme på at matche børn med psykiatriske diagnoser med anbringelsessteder, der har kompetencerne til det.

- Mai Mercado

Analysen viser også, at andelen af anbragte børn og unge med en psykiatrisk diagnose er steget med ca. 75 procent siden 2007. For andre børn og unge er stigningen på omkring 100 pct., svarende til en fordobling. Dermed er der ikke tegn på, at anbragte børn og unge bliver mere behandlingskrævende end børn og unge generelt.

Analysen bygger på registerdata og omfatter psykiatriske diagnoser registreret i Landspatientregisteret og Landspatientregistret Psykiatri.

  

Yderligere oplysninger

Kontorchef Andreas Klein Eriksen, aer@sm.dk , tlf.: 23 95 11 30

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60