Valutafonden peger på behov for danske reformer

10-05-2017

Den Internationale valutafond (IMF) har i dag offentliggjort foreløbige konklusioner om dansk økonomi.

IMF peger blandt andet på behov for yderligere reformer i Danmark, der øger arbejdsudbuddet og produktiviteten. IMF fremhæver blandt andet, at der er potentiale for yderligere initiativer, der øger beskæftigelsen både for de unge og de ældre. IMF fremhæver også, at der er behov for tiltag, der øger investeringerne for at øge produktiviteten, samt yderligere reformer af produktmarkeder.

Finansminister Kristian Jensen udtaler:

”Jeg hilser IMF’s anbefalinger velkomne. De er helt i tråd med regeringens ambitioner. Ledigheden er meget lav og vækstpotentialet vil være moderat, hvis vi ikke gennemfører yderligere reformer, der understøtter virksomhedernes investeringer og får flere ud på arbejdsmarkedet og i job.”

- Kristian Jensen

IMF fremhæver, at dansk økonomi er kommet sig oven på krisen, men vækstudsigterne er forsat moderate og kapacitetsbegrænsninger er rykket tættere på.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll udtaler:

”IMF peger på udfordringer for dansk økonomi, men også på løsninger. Især hæfter jeg mig ved, at vi nu også har IMF’s ord for, at risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet er reel, men at der er en løsning, og den hedder reformer. Jeg håber, at koret af reformfornægtere snart forstummer, og at danske politikere kan sætte sig sammen og aftale nye ambitiøse reformer.”

- Simon Emil Ammitzbøll

IMF har netop offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er en del af IMF’s almindelige overvågning af den økonomiske situation og den økonomiske politik i medlemslandene. Den endelige Artikel IV-rapport, der sammenfatter IMF’s vurderinger af dansk økonomi og anbefalinger til reformer, ventes offentliggjort i slutningen af juni eller starten af juli 2017.

 

Læs mere om IMF’s anbefalinger her.

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Lone Ank, lonak@oim.dk, tlf. 25 43 98 61

Presse- og kommunikationschef Sigga Nolsøe, sno@oim.dk, tlf. 22 26 95 07